1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  لایی خوردن ستارگان اسپانیایی از ایرانی ها
  رد اعلامیه

پول ومعرفت

شروع موضوع توسط sahar.te در ‏9 آوریل 2013 در انجمن نثر-داستان-حکایت

 1. sahar.te

  sahar.te عضو تیم مدیریت مدیریت ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏1 آگوست 2012
  ارسال ها:
  7,198
  تشکر شده:
  9,725
  جنسیت:
  زن
  پشت فرمون نشسته بودم و پامو با آخرین توان روی پدال گاز می فشردم.صدای جیغ لاستیکا گوش خودم رو هم کر می کرد.حرفای دکتر با همه ی موجودیتش توی سرم کوبیده می شد:آقای مهندس...این مشکل مادرزادی دخترتون کم کم داره قلبشو از کار می اندازه.دیگه فرصتی نیست.پیوند لازمه...
  با بیقراری زیر لب تکرار کردم:داره قلبشو از کار می اندازه...
  سرعتمو کم کردم و به آسمون خیره شدم.داد زدم....با همه ی توانم داد زدم:"مگه تو اونجا نیستی؟این خدایی که میگن مگه تو نیستی؟اینه عدالتت؟دختر 8 ساله ی من چه چیزی از این دنیا کم میکنه؟دیگه باورت ندارم!دیگه وجود خدایی مثل تو رو باور ندارم." عصبی روی فرمان کوبیدم.حالم از خودمم بهم می خورد.از بهترین مهندسین شهر بودم.وضع مالی عالی ای داشتم و همه تا کمر برام خم می شدن.اما برای دختر خودم هیچ کاری از دستم بر نمی اومد...هیچی...
  صدای بلندی منو به خودم آورد.گوشه ی خیابون ماشین سفیدی محکم به یه بچه کوبید و پرتش کرد.همون موقع هم ماشینِ پلیس که انگار دنبالش بود جلوش پیچید و مامورا ریختن سرش.هیچکس حواسش به بچه نبود و مادرش بهت زده بالای سر بچه اش نشسته بود.اون خیابون هم حسابی خلوت بود.داشتم از کنارشون رد می شدم که مادر پسره پرید جلوی ماشینم و کوبید رو کاپوت:آقا تورو به علی..پسرم...کمک کن ببرمش بیمارستان...
  اخمام رو تو هم کشیدم...چهره ی دخترم اومد جلو چشم...از سنگ شده بودم.با وجود بدبختی خودم حوصله ی گرفتاری دیگران رو نداشتم...وقتی بچه ی خودم توی بیمارستان افتاده بود...وقتی این قدرت رو نداشتم تا حتی بچه ی خودمم نجات بدم...
  با حرص فرمون رو چرخوندم و پامو رو گاز گذاشتم.زن دنبالم کشیده شد و به شیشه کوبید.پامو بیشتر روی گاز فشردم...به هیچی فکر نکردم...به هیچی...
  راه نیم ساعته رو ده دقیقه ای طی کردم و به بیمارستان رسیدم.وارد سالن شدم.مریم منو دید و دنبالم راه افتاد.داشت با گریه چیزایی رو برام توضیح می داد که هیچی ازشون نمی فهمیدم.وارد اتاق بهار شدم...تختش خالی بود.مریم دستمو کشید:مهرداد... دارم بهت می گم بهارو بردن ccu.
  لحظه ای با اضطراب نگاهش کردم و بعد سریع از کنارش رد شدم.پرستاری جلوم رو گرفت:کجا؟غدقنه!
  چشمامو بستم و دندونامو روی هم فشردم.به سختی گفتم:خواهش می کنم...فقط چند دقیقه!
  چشمامو که باز کردم پرستار نبود.نفهمیدم چه حسی توی صدام بود که دیگه هیچی نگفت. بالای سر بهار نشستم.رنگ و رویی پریده و هیکلی ضعیف.با اکسیژن به سختی نفس میکشید. چشماشو باز کرد و با دیدنم با بی حالی گفت:بابایی..نبودی همه ی دستم رو سوزن زدن.
  از شدت بغض نفسم بالا نمی اومد.آروم گفتم:تموم می شه بابایی!یکم دیگه تحمل کنی قول می دم که خوبِ خوب بشی.بعدش میبرمت ویلای شمال پیشِ برفی!بخواب بابایی.
  حالا سه روز گذشته بود و من هنوز پشت در اتاق بهار نشسته بودم و خونه نرفته بودم.امروز مریم رو فرستادم خونه. هنوز حرف پریروز دکتر رو با شادی توی ذهنم بالا پایین می کردم:یه مورد مرگ مغزی آوردن که همسن های دختر شماست.دو ساعت پیش دکترها ازش قطع امید کردن.با خانوادش صحبت می کنیم.انشالله که رضایت میدن.اگه رضایت داد آزمایش ها رو انجام میدیم و بهتون خبر می دیم." با یاد آوری حرف های دکتر کمی امید تو قلبم سرک می کشید.به پشتی صندلی تکیه دادم و نفهمیدم کی خوابم برد.با صدای پرستار از خواب بیدار شدم.
  با ترس سرجام نشستم و گفتم:چیزی شده؟
  لبخندی زد و گفت:با اهدا عضو موافقت شده.آزمایش ها هم برای پیوند جواب داده.برید پذیرش برای رضایت عمل.سرپرست اون بیمار مرگ مغزی هم داره رضایت نامه امضا می کنه.ایشاالله تا چند روز دیگه دخترتون عمل میشه.
  از شدت خوشحالی احساسم برام ناشناخته شده بود.پشت شیشه اتاق ایستادم . تصویر بهار رو لمس کردم...بهارم...تو دیگه خوب می شی...خوبِ خوب!
  نفهمیدم با چه سرعتی خودم رو به پذیرش رسوندم.زنی نسبتا کهنه پوش روی پیشخوان پذیرش خم شده بود و ورقه هایی رو امضا می کرد.خودمو آماده کردم تا با همه ی وجودم ازش تشکر کنم.اون جون بهارم رو نجات می داد...کاری که من با این همه ادعا نتونستم بکنم. اما...همینکه کنارش ایستادم و اون سرشوبلند کرد...زبونم قفل شد...به چشام اعتماد نکردم ولی...واقعیت داشت.اون همون زنی بود که پسرش توی خیابون تصادف کرد و از من کمک خواست...اما من... .
  با چشمایی سرخ و پف کرده از گریه بهم خیره شد. شناخت...با چشمایی اشکی گفت:آمبولانس دیر رسید...پسرم نجات پیدا نکرد...فقط چند دقیقه دیر شد...فقط چند دقیقه!
  روی صندلی افتادم و به زمین خیره شدم.پلک چشمم با حالتی عصبی از شدت عذاب و ترس می پرید.عذاب وجدان برای از کمک نکردن به یه پسربچه که خیلی راحت می تونستم نجاتش بدم. و ترس از دست دادن بهار...حتی فکرشم کافی بود تا منو بکشه.مسخره بود اما هنوزم خودخواه بودم و بیشتر از عذاب وجدان ترس از دست دادن بهار بود که اذیتم میکرد. اما...خوب میدونستم که حالا دیگه محاله که اون زن قبول کنه!محال... . تابحال اینقدر احساس عجز و ناتوانی نکرده بودم.
  -آقای سهرابی...نمی خواید رضایت نامه رو از خانم بگیرید؟
  با گیجی به پرستار نگاه کردم و با تعجب به دستی که رضایت نامه رو جلوم گرفته بود. زن با چشمایی قرمز بهم نگاه کرد. رضایت نامه رو توی دستم گذاشت و زمزمه کرد:به دخترت...به قلب پسرم که توی * ی دخترت می تپه...جز محبت و معرفت یاد نده!خب؟
  با حیرت و شرمندگی بهش خیره شدم و با صدایی که به سختی شنیده می شد گفتم:چطور می شه که اینقدر دلت بزرگه؟
  پوزخند تلخی زد و گفت:درسته که آدمای کوچیک همیشه به چیزای کم و کوچیکم قانع می شن...اما دلشون خیلی بزرگه!
  فقط بهش نگاه کردم.حرفش رو ادامه داد:آدم وقتی آدمِ بزرگی بشه...غرور دلشو پر می کنه و معرفت رو از یادش می بره.پوله که آدما رو بزرگ کرده...پس معرفت و پول رو نمیشه یه جا جمع کرد.
  نگاهمو ازش گرفتم.طعنه ی کلامش کاملا واضح به قلبم نیش می زد.دوباره صداش رو شنیدم:
  ولی یه راهی هست.میشه منهاش کرد و یه x هم گذاشت تا بشه معادله. پاکی و بی گناهی بچه های من و تو همون x معادله اس. شاید اگه تو هم یه x می ذاشتی حالا پسرم زنده بود.
  از جاش بلند شد تا بره.چند قدم دور شد.ناخود آگاه از جام بلند شدم و با بغض ولی...با صدای بلندی گفتم:تا ابد باید عذاب وجدان بکشم؟
  ایستاد و ثانیه ای فکر کرد و به سمتم برگشت.با صدایی که قانع کننده بود گفت:اگه امانت دار خوبی برای قلبِ پسرم باشی نه...
  مکثی کرد و وقتی دید هنوز نامطمئن نگاهش میکنم گفت:برای دخترت دعا میکنم!ولی تو هم معادله رو یادت بمونه... برای بقیه زندگی.
  اولین بار بود که تمام سلول های بدنم از انسانیت یه آدم می لرزید.
  به مسیر رفتنش نگاه کردم و زیر لب زمزمه کردم:(پول – معرفت)+x
   

  موضوعات مشابه

  baranbahar و sepidehh از این پست تشکر کرده اند.
 2. m_18

  m_18 دل تنگ کاربر تایید شده کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏6 مارس 2013
  ارسال ها:
  1,823
  تشکر شده:
  454
  جنسیت:
  مرد
  barik
   
  sahar.te از این پست تشکر کرده است.
 3. shiva

  shiva كاربر دوست داشتني کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏20 آگوست 2012
  ارسال ها:
  1,964
  تشکر شده:
  786
  جنسیت:
  زن
  manam khili narahat shodam vali midoonestam un ehda konandehe hamoon e
   
  sahar.te از این پست تشکر کرده است.
 4. baranbahar

  baranbahar ♥♥♥♥♥ عضو تیم مدیریت مدیریت ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6 ژانویه 2013
  ارسال ها:
  18,925
  تشکر شده:
  17,502
  جنسیت:
  زن
  خیلی قشنگه گرچه اشکمو در اورد اما محشر بود مرسی
   
  sahar.te از این پست تشکر کرده است.
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.