1. بالاخره مسابقه کاربر برتر با جوایز ارزشمند برای فعالترین کاربران!
    هر ماه ربع سکه بهار آزادی و چندین فلش مموری به کاربران برتر به انتخاب شما!
    برای اطلاعات بیشتر حتما به انجمن مسابقات و جوایز سر بزنید.
    رد اعلامیه

کد قالب بلاگفا : قالب دفتر عشق

شروع موضوع توسط saeed در ‏27 ژوئن 2013 در انجمن قالب بلاگفا

  1. saeed

    saeed مدیر امور مالی ( سعید محمد ) عضو تیم مدیریت مدیریت ارشد

    تاریخ عضویت:
    ‏22 آوریل 2013
    ارسال ها:
    5,015
    تشکر شده:
    6,407
    جنسیت:
    مرد
    برای دریافت قالب دفتر عشق برای بلاگفا فقط کافیست کد زیر را در قالب وبلاگ بلاگفای خود قرار دهید .
    نحوه ی قرار دادن :
    1) کپی کردن کد زیر
    2) رفتن به قسمت ویرایش قالب
    3) کد در حال حاضر را پاک و کد قالب دفتر عشق را پیست کنید
    4) گزینه ثبت و باز سازی وبلاگ را قرار دهید .    HTML:
    <html>
    <head>
    <script language="JavaScript1.2">
    <!--
     
    top.window.moveTo(0,0);
    if (document.all) {
    top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
    }
    else if (document.layers||document.getElementById) {
    if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
    top.window.outerHeight = screen.availHeight;
    top.window.outerWidth = screen.availWidth;
    }
    }
     
    //-->
    </script>
     
    <title><-BlogAndPostTitle-></title>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
          <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
          <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
          <meta name="copyright" content="? behnammazlom.blogfa.com, www.behnammazlom.blogfa.com">
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
          <meta name="designer" content="behnammazlom.blogfa.com  | http://behnammazlom.blogfa.com" />
          <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
          <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
    <style>
    <!--
    body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
    a, a:visited{color:#1c1c1c;text-decoration: none}a:hover{color:#212121;text-decoration: none}
    body {
        BACKGROUND:#F3F3F3 url('http://www.pic98.ir/images/3bsup2swzqv49cs1fgfl.jpg') no-repeat fixed center  left;
    }
     
    #page{background:url() center repeat-y;width:700px}img{border:none}
    #uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
    #header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
    #header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
    #header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
    #headerb{height:0px}
    #content{padding:0px 7px}
    #main{background:url() center repeat-y;float:left;width:480px;text-align:right;overflow:hidden}
    #post{padding:0 0px;text-align:right}
    #posttitle{height:44px;background: url() right no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
    #posttitle a, #posttitle a:visited {color:#5e5f62}#posttitle a:hover {color:#5e5f62}
    #postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#1c1c1c;line-height:1.5em;direction:rtl}
    #postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
    #postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#5e5f62;direction:rtl}
    #space{height:20px}
    #sidebar{float:right;background:#ECECEC url() center repeat-y;width:185px;padding-top:15px;line-height:1.5em;text-align:right}
    #mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
    #sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
    #sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
    #photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
    #about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#1c1c1cc;direction:rtl}
    #feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
    #custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
    -->
    </style>
    <script lang ="javascript">
    function GetBC(lngPostid)
    {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
    for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
    {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
    }
    }  catch( e) {
    }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشيو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهيد";
    if ( intCount==1)  strResult="يک نظر";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
    strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
    strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
    document.write ( strResult ) ;
    }
    function OpenLD()
    {
    window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
    return true;
    }
    </script>
    </head>
    <body>
     
    <div id=uwrapper>
    <div align=right>
    <div id=page>
     
    <div id=content>
    <div id=main>
    <br>
    <center>
    <font color="#202020" face="Arial" style="font-size: 15pt">
    <b>  <-BlogTitle-></b><p>
    <font color="#202020" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
      <-BlogDescription->
    <p>
    </center>
    <p>
    <BLOGFA>  <FONT color=#1c1c1c>
    <div id=post>
    <div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
    <div id=postbody><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
    <div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت
        <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
    <div id=space></div>
     
                      <hr width="60%" size="1" color="#727376" align="center" >
    </div>
     
    </BLOGFA>
     
    <center>
    </div>
    <div id=sidebar>  <FONT color=#202020>
    <BlogProfile>
    <center>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    About
    </b>
    <br>
     
    <BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
    <div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
    <-BlogAbout-></div>
    </BlogProfile>
    <center>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    Menu
    </b>
    <br>
     
    <div id=mmenu>
    <ul>
    <li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
    <li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ايميل</a></li>
    <li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفايل</a></li>
    </ul></div>
    <BlogAuthorsBlock>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    Authors
    </b>
    <br>
     
    <div id=mmenu>
    <ul>
    <BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
    </ul>
    </div>
    </BlogAuthorsBlock>
     
    <BlogLinkDumpBlock>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    LinkDump
    </b>
    <br>
     
    <div id=mmenu>
    <ul>
    <BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
    <li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهاي روزانه</a></li>
    </ul>
    </div>
    </BlogLinkDumpBlock>
    <center>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    Archives
    </b>
    <br>
     
    <div id=mmenu>
    <ul>
    <BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
    </ul>
    </div>
    <BlogCategoriesBlock>
    <center>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    Categories
    </b>
    <br>
     
    <div id=mmenu>
    <ul>
    <BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
    </ul>
    </div>
    </BlogCategoriesBlock>
    <center>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    Links
    </b>
    <br>
     
    <div id=mmenu>
    <ul>
    <BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
    <div class="Link"><a target="_blank" title="انجمن سرگرمی" href="http://www.farspatogh.ir/">انجمن های فارس پاتوق</a></div>
    <div class="Link"><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.farspatogh.ir/forums/187/"></a></div>
    </ul>
    </div>
    <center>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    Design
    </b>
    <br>
     
    <div id=mmenu>
    <ul style="border:none">
    <ul>
    <a href="http://www.farspatogh.ir/members/8278/"target="_blank"> قالب از : سعید </a><br>
    </ul>
     
    <center>
     
    <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
    <b>
    Others
    </b>
    <br>
     
    <div id=mmenu>
    <ul style="border:none">
    </p>
    <-BlogCustomHtml-></div>
    </div></div>
    <div style="height:1px; overflow:hidden; width:100%;"><br>
    </div>
    </body>
    </html>
     

    موضوعات مشابه

    گلناز2222 از این پست تشکر کرده است.
  2. دوشیزه

    دوشیزه برترین کاربر انجمن کاربر تایید شده

    تاریخ عضویت:
    ‏15 آگوست 2013
    ارسال ها:
    1,275
    تشکر شده:
    317
    جنسیت:
    زن
    کاش نمونشم میذاشتی.
     
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.