1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  اوضاع کار کردن توی ژاپن و ایران
  رد اعلامیه

کد قالب بلاگفا : قالب دفتر عشق

شروع موضوع توسط saeed در ‏27 ژوئن 2013 در انجمن قالب بلاگفا

 1. saeed

  saeed مدیر امور مالی ( سعید محمد ) کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏22 آوریل 2013
  ارسال ها:
  5,016
  تشکر شده:
  6,399
  جنسیت:
  مرد
  برای دریافت قالب دفتر عشق برای بلاگفا فقط کافیست کد زیر را در قالب وبلاگ بلاگفای خود قرار دهید .
  نحوه ی قرار دادن :
  1) کپی کردن کد زیر
  2) رفتن به قسمت ویرایش قالب
  3) کد در حال حاضر را پاک و کد قالب دفتر عشق را پیست کنید
  4) گزینه ثبت و باز سازی وبلاگ را قرار دهید .  HTML:
  <html>
  <head>
  <script language="JavaScript1.2">
  <!--
   
  top.window.moveTo(0,0);
  if (document.all) {
  top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
  }
  else if (document.layers||document.getElementById) {
  if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
  top.window.outerHeight = screen.availHeight;
  top.window.outerWidth = screen.availWidth;
  }
  }
   
  //-->
  </script>
   
  <title><-BlogAndPostTitle-></title>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
     <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
     <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
     <meta name="copyright" content="? behnammazlom.blogfa.com, www.behnammazlom.blogfa.com">
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
     <meta name="designer" content="behnammazlom.blogfa.com | http://behnammazlom.blogfa.com" />
     <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
     <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
  <style>
  <!--
  body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#fff}
  a, a:visited{color:#1c1c1c;text-decoration: none}a:hover{color:#212121;text-decoration: none}
  body {
    BACKGROUND:#F3F3F3 url('http://www.pic98.ir/images/3bsup2swzqv49cs1fgfl.jpg') no-repeat fixed center left;
  }
   
  #page{background:url() center repeat-y;width:700px}img{border:none}
  #uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url(); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top;}
  #header{height:0px;background:url() no-repeat right; }
  #header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
  #header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
  #headerb{height:0px}
  #content{padding:0px 7px}
  #main{background:url() center repeat-y;float:left;width:480px;text-align:right;overflow:hidden}
  #post{padding:0 0px;text-align:right}
  #posttitle{height:44px;background: url() right no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:42;direction:rtl;padding-top:14px;padding-right:60px}
  #posttitle a, #posttitle a:visited {color:#5e5f62}#posttitle a:hover {color:#5e5f62}
  #postbody{text-align: justify;padding:0px 17px 5px 3;font-size:8pt;color:#1c1c1c;line-height:1.5em;direction:rtl}
  #postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
  #postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#5e5f62;direction:rtl}
  #space{height:20px}
  #sidebar{float:right;background:#ECECEC url() center repeat-y;width:185px;padding-top:15px;line-height:1.5em;text-align:right}
  #mmenu{width:160px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
  #sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
  #sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
  #photo{width:160px;padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
  #about{width:160px;text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#1c1c1cc;direction:rtl}
  #feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
  #custom{width:160px;color:#5e7161;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
  -->
  </style>
  <script lang ="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
  {
  intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
  strBlogId="<-BlogId->";
  intCount=-1;
  strResult="";
  try {
  for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
  {
  if (BlogComments[i]==lngPostid)
  intCount=BlogComments[i+1] ;
  }
  } catch( e) {
  }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشيو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهيد";
  if ( intCount==1) strResult="يک نظر";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
  strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
  }
  function OpenLD()
  {
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
  }
  </script>
  </head>
  <body>
   
  <div id=uwrapper>
  <div align=right>
  <div id=page>
   
  <div id=content>
  <div id=main>
  <br>
  <center>
  <font color="#202020" face="Arial" style="font-size: 15pt">
  <b> <-BlogTitle-></b><p>
  <font color="#202020" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
   <-BlogDescription->
  <p>
  </center>
  <p>
  <BLOGFA> <FONT color=#1c1c1c>
  <div id=post>
  <div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
  <div id=postbody><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
  <div id=postdesc> نوشته شده در <-PostDate->ساعت
    <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>|</div>
  <div id=space></div>
   
           <hr width="60%" size="1" color="#727376" align="center" >
  </div>
   
  </BLOGFA>
   
  <center>
  </div>
  <div id=sidebar> <FONT color=#202020>
  <BlogProfile>
  <center>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  About
  </b>
  <br>
   
  <BlogPhoto><div id=photo><center><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
  <div id=about><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">
  <-BlogAbout-></div>
  </BlogProfile>
  <center>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  Menu
  </b>
  <br>
   
  <div id=mmenu>
  <ul>
  <li><a href="<-BlogUrl->">خانه</a></li>
  <li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ايميل</a></li>
  <li><a href="<-BlogProfileLink->">پروفايل</a></li>
  </ul></div>
  <BlogAuthorsBlock>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  Authors
  </b>
  <br>
   
  <div id=mmenu>
  <ul>
  <BlogAuthors><li><a target="_blank" href="<-AuthorLink->" ><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
  </ul>
  </div>
  </BlogAuthorsBlock>
   
  <BlogLinkDumpBlock>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  LinkDump
  </b>
  <br>
   
  <div id=mmenu>
  <ul>
  <BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
  <li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشيو پيوندهاي روزانه</a></li>
  </ul>
  </div>
  </BlogLinkDumpBlock>
  <center>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  Archives
  </b>
  <br>
   
  <div id=mmenu>
  <ul>
  <BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
  </ul>
  </div>
  <BlogCategoriesBlock>
  <center>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  Categories
  </b>
  <br>
   
  <div id=mmenu>
  <ul>
  <BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories>
  </ul>
  </div>
  </BlogCategoriesBlock>
  <center>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  Links
  </b>
  <br>
   
  <div id=mmenu>
  <ul>
  <BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
  <div class="Link"><a target="_blank" title="انجمن سرگرمی" href="http://www.farspatogh.ir/">انجمن های فارس پاتوق</a></div>
  <div class="Link"><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.farspatogh.ir/forums/187/"></a></div>
  </ul>
  </div>
  <center>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  Design
  </b>
  <br>
   
  <div id=mmenu>
  <ul style="border:none">
  <ul>
  <a href="http://www.farspatogh.ir/members/8278/"target="_blank"> قالب از : سعید </a><br>
  </ul>
   
  <center>
   
  <FONT style="FONT-SIZE: 10pt">
  <b>
  Others
  </b>
  <br>
   
  <div id=mmenu>
  <ul style="border:none">
  </p>
  <-BlogCustomHtml-></div>
  </div></div>
  <div style="height:1px; overflow:hidden; width:100%;"><br>
  </div>
  </body>
  </html>
   

  موضوعات مشابه

  گلناز2222 از این پست تشکر کرده است.
 2. دوشیزه

  دوشیزه برترین کاربر انجمن کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏15 آگوست 2013
  ارسال ها:
  1,275
  تشکر شده:
  318
  جنسیت:
  زن
  کاش نمونشم میذاشتی.
   
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.