1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  بدترین ضربه های دنیا
  رد اعلامیه

بابِ سیم.......

شروع موضوع توسط arvia در ‏11 ژوئیه 2013 در انجمن نثر-داستان-حکایت

 1. arvia

  arvia برترین کاربر انجمن کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏20 مه 2013
  ارسال ها:
  9,149
  تشکر شده:
  6,032
  جنسیت:
  مرد
  آسمان‌ شهر در گرگُ میش‌، خاکستر را یادآور بود، آن‌دَم‌ که‌ مسیح‌ لَنگان‌ به‌ کنگره‌ی‌ جاده‌ می‌رفت‌ وَ رانه‌ها به‌ چابُکی‌ از کنارش‌ می‌گُذشتند. شهر خُسبیده‌ رفته‌ رفته‌ پِلک‌ می‌گشود وَ پنجره‌های‌ روشن‌ خبر از بیداری آدمیانُ رانه‌ها می‌داد.� *� مسیح‌ به‌ شگفت‌ بَر پیرامُنش‌ نظر می‌کرد، بَر بَناهای‌ آسمانْ‌سای‌، بَر ارّابه‌های‌ بی‌استر، بَر چراغانِ سبزُ سُرخ‌ که‌ در چهارراه‌ها به‌ چشمک‌ بودند، بَر تیرک‌های‌ مفتولْ‌پوشِ کنارِ خیابان‌ وَ بَر آدمیان‌... آدمیانی‌ که‌ به‌ جامه‌گانی‌ عجیب‌ از کنارش‌ می‌گذشتند. او را که‌ گیسو پَریشان‌، به‌ رَدایی‌ بُلند در گُذر بود سائلی‌ وِلْ‌گَرد می‌پنداشتندُ به‌ اِکراهش‌ نظر می‌کردند. مسیح حیرت‌زَده‌ زائری‌ را می‌مانست‌ که‌ عظمتِ معبدی‌ جادویی‌ را به‌ تماشا نشسته‌ باشد. ساعات‌ از پِی هَم‌ می‌گذشتندُ شهر چونان‌ کندویی‌ با زنبورانِ پُر شُمار به‌ ولوله‌ بود. *� مسیح‌ همچنان‌ می‌رفتُ در هَر چشمْ‌انداز معجزه‌یی‌ می‌دید. شهر او را شهر معجزه‌ بود وَ آدمیانش‌ هَر یک‌ پیام‌گذاری‌ را می‌مانستند.� *� از گذری‌ به‌ گذر دیگر می‌رفت‌ وَ درونش‌ را گنجایش باورِ آن‌ همه‌ نیرو نبود.� *� ناگاه‌ دستی‌ دامن رَدای‌ او را گرفت‌. مسیح‌ تَرسان‌ سَر چرخاندُ سائلی‌ پلشت‌ را در کنارِ خیابان‌ نشسته‌ دید. در کنارش‌ سائلی‌ دیگر کسبِ روز نو را آماده‌ می‌شُد. جامه‌هاشان‌ ریش‌ ریشُ چهره‌هاشان‌ تاریک‌.� *� سائلِ اوّل‌ به‌ دهانِ بی‌دندانش‌ خندیدُ گفت‌.� «ـ مسیحِ موعود! کسبِ این‌ بنده‌گانِ حقیر را رونقی‌ ببخش‌! باشد که‌ گرسنه‌باهوش‌مان‌ را پایانی‌ باشَد!»� *� قهقهه‌ی‌ سائلِ دیگر خیابان‌ را انباشت‌� * مسیح‌ بی‌هَراس‌ کنارِ آنان‌ نشسته‌ به‌ لبْ‌خند با آن‌ سائلِ گفت‌.� *� «ـ اوّل‌ کسی‌ هستی‌ که‌ مَرا باز می‌شناسی‌! هَر چه‌ می‌خواهی‌ بگو تا تو را نثار کنم‌! بنده‌ی‌ مؤمن‌!»� *� دوباره‌ ریسه‌ی‌ آن‌ دیگر به‌ اوج‌ رسید.� *� سائلِ اول‌ خنده‌ فرو خوردِ به‌ آرامی‌ گفت‌.� «ـ دُرُستت‌ شناختم‌! پسرِ مقدّس‌! تو به‌ راستی‌ خودِ عیسای‌ مسیحی‌؟»� *� مسیح‌ صدا در داد.� «ـ آری‌! بَرادر! به‌ زدودنِ خطاها دگربار به‌ زمین‌ آمده‌اَم‌! بگو شما از چه‌ رو به‌ این‌ میدانْ‌گاهِ نَمور پَلاس‌ گسترده‌ید؟ در میان این‌ همه‌ عمارتِ گسترده‌، شُما را سقفِ اَمنی‌ نیست‌؟»� � *� سائلان‌ به‌ این‌ کلام مسیح‌ تَسخر زدندُ سائلِ دوّم‌ چنین‌ می‌پُرسید.� «ـ ما را عماراتُ بناهای‌ زیادی‌ هست‌! لیکن‌ خود هوای‌ مَسمومِ خیابان‌ را دوست‌تَر می‌داریم‌! می‌دانی‌ منزلْ‌گاهِ گرمُ نَرم ما کجاست‌؟»� � *� مسیح‌ گفت‌.� «ـ نه‌! بَرادر! نمی‌دانم‌!»� *� سائل‌ دست‌ بَر شانه‌ی‌ رفیقِ خود زَده‌ به‌ قهقهه‌ گفت‌.� «ـ محبس‌!»� *� مسیح‌ که‌ ریشخندِ آنان‌ را دریافته‌ بود بَرخواسته‌ گفت‌.� «ـ خُداوندِ بخشنده‌ شُما را هدایت‌ کند! بَرادران‌!»� *� عزمِ رفتن‌ داشت‌ که‌ آن‌ دو سائل‌ بَرخواستند� *� همان‌ که‌ اوّلش‌ سخن‌ گفته‌ بود تپانچه‌ییش‌ بَر *‌ زَده‌ گفت‌.� «ـ کجا! پیامْ‌آور دروغزن‌! پَس‌ آن‌ مائده‌ که‌ وعده‌ دادی‌ چه‌ شُد؟ خُدایت‌ اَفسار کشید، که‌ چُنین‌ به‌ شتاب‌ قصدِ رفتن‌ داری‌؟»� � *� سائلِ دیگر گفت‌.� «ـ تو مَگَر چون‌ خودِ ما سائل‌ نیستی‌ که‌ ما را آرزومندِ هدایتی‌؟ جامه‌هایت‌ که‌ جُز این‌ نمی‌گویند! شاید پیش‌ از این‌ تَرسا بوده‌یی این‌ خزعبلات‌ که‌ بَر لب‌ می‌رانی‌ را از تکالیفِ ناتمام گُذشته‌ در خاطر داری‌!»� *� مسیح‌ گفت‌.� «ـ من‌ عیسای‌ مسیحم‌! پسرِ مریم‌! شُما بنده‌گانِ طاغی‌ را هَم‌ معجزه‌یی‌ نثار نخواهم‌ کرد!»� *� دو سائل‌ بَر سَر او ریخته‌ به‌ تپانچه‌ وُ لگَدَش‌ میهمان‌ کردند وَ همچنانش‌ که‌ می‌کوفتند چنین‌ به‌ عربده‌ بودند.� *� یکی‌ می‌گفت‌.� «ـ به‌ کارخانه‌یی‌ بزرگ‌ چلنگر بودم‌ من‌! به‌ سالیان‌ پُتک‌ می‌زَدَم‌ بَر آهنِ تَفته‌ وُ خوی‌ می‌کردم‌ از گدازش گُدازه‌ها! همه‌ عُمر به‌ ساختنِ تمثال فلزّین مسیح‌ بودم‌، تا گردن‌آویزِ آدمیان‌ شودُ نشانِ سَرسپُرده‌باهوش آنان‌ به‌ عیسای‌ مسیح‌! می‌دانی‌ از آن‌ پَس‌ چه‌ شُد؟ مَرا که‌ سوی‌ چشمُ قوّتِ بازو بَر سَرِ این‌ کار نهاده‌ بودم‌، به‌سانِ رانه‌ی‌ از کار اُفتاده‌ به‌ کناری‌ انداختند وَ آن‌ که‌ دیرسالی‌ به‌ تبلیغِ عظمتش‌ بودم‌ مَرا به‌ سَرانگشتانِ معجزه‌گَرَش‌ مَدَد نکرد! زنُ کودکانم‌ از من‌ رُخ‌ بَرتافتند وَ وِیلان‌ شُدم‌ در کوچه‌ها به‌ گدایی‌! تو پیام‌گذارِ دروغین‌ هَم‌ مَرا لایقِ معجزه‌ نمی‌دانی‌؟»� *� آن‌ دیگر می‌گفت‌.� «ـ من‌ از سه‌ پُشت‌ گدا بودمُ گدا خواهم‌ ماندم‌ چرا که‌ پدرم‌ مَرا به‌ فنّی‌ دیگر دعوت‌ نکرد! به‌ منُ بَرادرانم‌ می‌گفت‌ دُزدی‌ نکنید که‌ مسیح‌ فقیران‌ را دوست‌ می‌داردُ سارقان‌ را نه‌! بَرادرانم‌ حرفِ او به‌ گوش‌ نگرفته‌ سارق شُدندُ هَر یک‌ را اینک‌ سَرپناهی‌ اَمنُ زنده‌باهوش آسوده‌یی‌ هست‌، امّا من‌ که‌ به‌ جلبِ مهر عیسا گدا ماندم‌ را اینک‌ جُز باد چه‌ به‌ کف‌ مانده‌؟ شبانه‌ در کنارِ گذر از سَرما لرزیدنُ در روز از تابش گزنده‌ی‌ آفتاب‌ رنجه‌ شُدن‌! مَرا جُز این‌ همه‌ عذاب‌ چه‌ پاداشی‌ مقدّر بوده‌ است‌؟»� *� مسیح‌ به‌ زیرِ ضرباتِ آنان‌ به‌ ناله‌ بود، هَر چند کلامشان‌ از ضربِ لگدُ تپانچه‌هاشان‌ او را دردآورتَر می‌نمودُ آزاری‌ بیشترَش‌ ارزانی‌ می‌کرد.� *� عابران‌ آن‌ سه‌ را می‌نگریستندُ به‌ تأسفی‌ دروغین‌، سَر جُمبان‌ می‌گذشتند!� *� شَتَک خونِ مسیح‌ بَر جامه‌ی‌ کاه‌ْرنگش‌ شقایق‌های‌ رُسته‌ به‌ کویری‌ را می‌مانست‌.� *� پَس‌ آن‌ دو مسیحِ خونْ‌آلوده‌ را بَر سنگْ‌فرش نمور گذر رها کرده‌، رفتند وَ صدای‌ ناله‌آسای‌ او را از پَسِ پُشتِ رفتن خویش‌ نشنیدند. *� «ـ بمانید! بَرادران‌! بمانید که‌ می‌باید شُما را بخشایشی‌ طلب‌ کنم‌! بمانید، که‌ پنداری‌ تمام آدمیان زمین‌ مَرا دُشمن‌ می‌دارند! بِستان‌کاران بی‌گناهِ من‌! این‌جا بمانید! بگویید که‌ مسیحِ نادم‌ را بخشیده‌یید! بگویید»� � *� آن‌ دو سائل‌ در انبوهی جماعت‌ گم شُدند و مسیح‌ بَر کناره‌ی‌ گذر از هوش‌ رفت‌. *� خنکای‌ آبی‌ صورتِ مسیحِ از هوش‌ رفته‌ را تَر کرد. از درز پلک‌های‌ گشوده‌ی‌ خویش‌ چهره‌ی‌ دخترکی‌ را دید که‌ موهای‌ صافِ شبق‌رنگ‌ داشتُ چشمانی‌ که‌ رنگشان‌ بَرگِ اَفرا را یاد آور بود.� *� دخترک‌ در کنارش‌ نشسته‌ آب‌ به‌ صورتِ مسیح‌ می‌پاشیدُ می‌گُفت‌.� «ـ حالتان‌ خوب‌ است‌؟ می‌خواهید طبیبی‌ خبر کنم‌؟ خونِ زیادی‌ از جبینتان‌ رفته‌! صدای‌ مَرا به‌ گوش‌ می‌شنوید؟»� *� مسیح‌ می‌شنیدُ یارای‌ باز گفتن پاسخش‌ نبود، او دیگر از آنِ خویش‌ نبودُ مَفتونِ شُده‌ بود به‌ زیبارویی دخترک‌.� *� منِ خویش‌ می‌جُستُ نمی‌یافت‌ که‌ منش‌ گم‌ شُده‌ بود به‌ جنگلی‌ از درختانِ اَفرا. * جهان‌ به‌ چشم‌اندازش‌ سبز می‌نمود، آسمان‌ سبز بود، زمین‌ سبز بود، انسان‌ نیز. *� در جانش‌ حِسّی‌ شعله‌ می‌کشید که‌ تا آن‌ روزش‌ نیازموده‌ وُ نچشیده‌ بود. *� و دخترک‌ همچنان‌ با وی‌ سخن‌ می‌گفت‌.� «ـ بَرخیزید! کارگاهِ من‌ همین‌ نزدیکی‌ست‌! بگذارید شُما را به‌ آن‌جا بُرده‌، زخم‌هاتان‌ را مرهمی‌ نهم‌! برخیزید!»� *� مسیح‌ به‌ شانه‌های‌ نازک دخترک‌ تکیه‌ کرده‌ برخاست‌ و اُفتان‌ بَر کناره‌ی‌ گذر پیش‌ رفتند. دخترک‌ همچنان‌ که‌ پیش‌ می‌رفت‌ با او چنین‌ می‌گفت‌.� «ـ به‌ راسته‌ی‌ ما، سارقانِ زیادی‌ در کمینند! یک‌ بار هَم‌ انبانِ مَرا به‌ یغما بُردند! اَنبانی‌ که‌ به‌ جُز رنگُ قلمرنگ‌ چیزی‌ در آن‌ نبود! آخر من‌ نقاشم‌! کارگاهی‌ دارمُ پَرده‌هایی‌ که‌ زنده‌باهوش مرا ترجمه‌ می‌کنند! رسیدیم‌! این‌ دروازه‌ی‌ کارگاهِ من‌ است‌!»� � *� پَس‌ به‌ کلید درِ سبزِ عمارتی‌ را گشود و مسیحِ به‌ خلسه‌ رفته‌ی‌ بی‌سخن‌ را به‌ درون‌ راه‌ْبَر شُد.� *� در به‌ دالانی‌ با سه‌ در طرفین‌ بَرمی‌گشود که‌ امتدادش‌ به‌ تالاری‌ می‌انجامید. دخترک‌ در نخست‌ را گشوده‌ مسیح‌ را به‌ داخل‌ بُرد.� *� اتاق را تنها یک‌ بستر بودُ یک‌ گنجه‌ وُ یک‌ میزُ یک‌ صندلی‌ وَ آیینه‌یی‌ به‌ دیوار.� *� دخترک‌، مسیح‌ را بَر بستر نشاندُ گفت‌.� «ـ بگذارید زخم‌های‌ شما را ببینم‌!»� *� پَس‌ سَر خَم‌ کرد به‌ دیدن� زخم جبین مسیح‌ و مسیح‌ همچنان‌ مَحوِ نظاره‌ کردنِ او بود.� *� دخترک‌ کاسه‌یی‌ از آبِ گَرم‌ آوَرده‌ به‌ چند دستْ‌مالِ سپید خونِ خُشکیده‌ بَر چهره‌ی‌ مسیح‌ را زدود. دستانش‌ پَرِ قو را می‌مانستند، سپیدُ نوازشْ‌گر.� *� به‌ نوار سپیدِ بلندی‌ زخم جبین مسیح‌ را بست‌. بیرون‌ رفتُ به‌ دیسی‌ در دست‌ بازگشت‌، جامی‌ از نوشابه‌یی‌ نارنج‌رنگُ کمی‌ غذا وُ حبی‌� سفید در آن‌� دیس‌ بود.� *� آنان‌� را به‌� مسیح‌ خورانیده‌ وَ پُرسید.� «ـ زخم‌هایت‌ درد ندارند؟»� وَ مسیحِ عاشق‌ را نه‌ احساسِ دردی‌ بودُ نه‌ توان پاسخی‌.� *� دخترک‌ ادامه‌ داد.� «ـ لابُد از سنگینی آن‌ ضربه‌ها یارای‌ سخن‌ گفتن‌ در تو نیست‌! یک‌ چند بخُسب‌ تا توانِ رفته‌ ز کف‌ را بازیابی‌!»� *� هنوزش‌ این‌ سُخنان‌ به‌ پایان‌ نرفته‌ بود که‌ پلک‌های‌ سُربین مسیح‌ به‌ هَم‌ اُفتادند وَ خوابی‌ عمیقش‌ به‌ خود فرو بُرد.
   

  موضوعات مشابه

 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.