1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  سکوت
  رد اعلامیه

نقّاشی‌های‌ تو نفس‌ می‌کشند...

شروع موضوع توسط arvia در ‏11 ژوئیه 2013 در انجمن نثر-داستان-حکایت

 1. arvia

  arvia برترین کاربر انجمن کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏20 مه 2013
  ارسال ها:
  9,149
  تشکر شده:
  6,032
  جنسیت:
  مرد
  نقّاشی‌های‌ تو نفس‌ می‌کشند! خانم‌ِ رنگین‌کمان‌!
  بهترین‌ توصیف‌ِ نقّاشی‌هایت‌ همین‌ است‌! در نمایش‌ْگاهی‌ که‌ از آثارت‌ برپا کرده‌ بودی‌، وقتی‌ نقاشی‌هایت‌ را کنارِ هم‌ دیدم‌ ازخودم‌ پُرسیدم‌ تو چه‌قدر می‌باید ققنوس‌ْوار سوخته‌ باشی‌ که‌ چنین‌ پَرده‌هایی‌ مولودِ حریقت‌ باشند؟ آن‌ اندام‌ِ در هم‌ رفته‌ی‌ زنده‌،رنگ‌های‌ رَمَنده‌ی‌ یاغی‌، بازی‌ِ نورُ سایه‌ها در تعادلی‌ قانون‌ْگریز... چه‌قدر باید در خود شکسته‌ باشی‌ تا این‌گونه‌ بی‌آفرینی‌ُ خانم‌ِرنگین‌کمان‌ِ من‌ شَوی‌؟
  انسان‌ها در نقّاشی‌های‌ تو تنها تَن‌هایی‌ درهم‌رفته‌ نیستند! انسان‌هایی‌ ستم‌بَرُ عاشقند که‌ به‌ جُستن‌ِ روزنی‌ بر سطح‌ِ تاریک‌ِرنگ‌های‌ زمینه‌ پنجه‌ می‌کشند! پَرده‌های‌ تو به‌ آینه‌ می‌مانند که‌ هَر انسان‌ِ صادقی‌ می‌تواند خودُ روزگارش‌ را در آن‌ها ببیند!
  هَر چه‌ من‌ می‌خواهم‌ در شعرها وُ ترانه‌هایم‌ بگویم‌ را تو در پَرده‌هایت‌ عریان‌ کرده‌یی‌! انسان‌ در نقّاشی‌هایت‌ خُدایی‌ می‌کند!نگران‌ نباش‌ از این‌ که‌ شاید منتقدی‌ تو را به‌ اومانیست‌ بودن‌ متّهم‌ کند! من‌ُ تو می‌دانیم‌ که‌ دُچارِ هیچ‌ ایسمی‌ نخواهیم‌ شُد! نه‌اومانیسم‌ُ نه‌ هیچ‌ ایسم‌ِ دیگری‌!
  ایسم‌ داشتن‌ نگاه‌ِ تَک‌ بُعدی‌ به‌ جهان‌ است‌! تمام‌ِ ایسم‌ها وعده‌ی‌ بَرابَری‌ُ صلح‌ می‌دهند، ولی‌ در عمل‌ تنها گورستان‌ها را ازمُرده‌گان‌ سَرشار می‌کنند! مارکس‌ هم‌ که‌ ظهورِ کمونیسم‌ را در چندین‌ سال‌ِ بعد پیش‌ْبینی‌ کرد، نمی‌دانست‌ که‌ بعد از دوران‌ِصنعت‌ دوران‌ِ الکترونیک‌ُ ماهواره‌ وُ کامپوترُ کابل‌ِ نوری‌ می‌رسدُ دیگر کارگر به‌ عنوان‌ِ نیروی‌ کار مطرح‌ نیست‌! لابُد در آن‌ سال‌روبوت‌ها قرار است‌ قیام‌ِ همه‌گانی‌ کنندُ کمونیسم‌ را در جهان‌ برقرار کنند!
  چند روزِ پیش‌ کتابی‌ درباره‌ی‌ خسروروزبه‌ می‌خواندم‌! جانوری‌ که‌ به‌ او لقب‌ِ لنین‌ِ ایران‌ داده‌ بودند! یک‌ توده‌یی‌ِ دو آتشه‌! درکتاب‌ یکی‌ از قتل‌هایی‌ که‌ او انجام‌ داده‌ بود را تشریح‌ کرده‌ وُ نوشته‌ بود او توسط‌ِ حزب‌ دستور پیدا کرده‌ بود یکی‌ از دوستانش‌ ـکه‌ سابقه‌ی‌ دوستی‌شان‌ بیست‌ُ چند سال‌ بود ـ را بِکشَد! این‌ دوست‌ مُدام‌ مَست‌ می‌کرده‌ وُ سَران‌ِ حزب‌ می‌ترسیدند او در یکی‌ ازبَدمَستی‌ها اسرارِ حزب‌ را لو دهد! در کتاب‌ جزئیات‌ِ این‌ قتل‌ توسط‌ِ یک‌ شاهد بازگو شُده‌ بودُ نوشته‌ بود وقتی‌ خسروروزبه‌ درحال‌ِ بستن‌ِ دست‌ُ پای‌ آن‌ مَرد بود، او مُدام‌ می‌خندیدُ به‌ هم‌ْدستان‌ِ دیگرِ قاتل‌ می‌گفت‌ که‌: خسرو من‌ُ نمی‌کشه‌! ما بیست‌ ساله‌ باهم‌ دوستیم‌! ولی‌ خسرو بعد از بستن‌ِ دست‌ُ پای‌ او یک‌ پُتک‌ِ چوبی‌ می‌آوردُ با آن‌ چند ضربه‌ به‌ سَرِ دوست‌ِ دیرینه‌اَش‌ می‌زندُ درهمان‌ حال‌ِ نیمه‌جان‌ در باغ‌ْچه‌ی‌ خانه‌ چالَش‌ می‌کند!
  حزب‌ داشتن‌ُ برده‌ی‌ ایسم‌ بودن‌ از انسان‌ چنین‌ جانوری‌ می‌سازَد! انسان‌ به‌ موجودی‌ بَدَل‌ می‌شود که‌ تنها از حزبش‌ دستورمی‌گیرد نه‌ از عاطفه‌ وُ وجدانش‌! بارها وُ بارها به‌ آخرین‌ لحظه‌های‌ آن‌ مقتول‌ فکر کرده‌اَم‌ که‌ قاتلش‌ را ـ خوش‌ْباورانه‌ ـ رفیق‌ِبیست‌ْساله‌ خطاب‌ می‌کرده‌!
  وقتی‌ به‌ یاد می‌آورم‌ هر بار جانوری‌ به‌ نام‌ِ فرانکو عدّه‌یی‌ از آزادی‌ْخواهان‌ِ اسپانیا را تیرباران‌ می‌کرده‌ سالوادوردالی‌ برایش‌تلگراف‌ِ تبریک‌ می‌فرستاده‌، دیگر نمی‌توانم‌ تابلوهای‌ دالی‌ را دوست‌ بدارم‌! حرمت‌ِ انسان‌ِ آفرینش‌ْگر بیش‌ از این‌ است‌ که‌محصورِ ایسم‌ شَوَد! خانم‌ِ رنگین‌کمان‌! انسان‌های‌ نقّاشی‌های‌ تو را به‌ خاطرِ آزاده‌ بودنشان‌ دوست‌ می‌دارم‌! دست‌های‌ تو آن‌هارا آزاد آفریده‌اَند! این‌ روزها چنین‌ انسان‌هایی‌ را تنها در موزه‌ها وُ کنج‌ِ کتاب‌ها می‌توان‌ یافت‌! نقّاشی‌های‌ تو می‌توانند اُلگویی‌باشند برای‌ شناختن‌ُ ساختن‌ِ دوباره‌ی‌ اَبَرانسان‌!
  همان‌ روزهایی‌ که‌ من‌ از پُشت‌ِ تلفن‌ُ در دیدارهامان‌ مُدام‌ درباره‌ی‌ انسان‌ُ آرمان‌ُ تعهّد برایت‌ حرف‌ می‌زَدَم‌، تو در خانه‌ مشغول‌ِآفرینش‌ این‌ پَرده‌ها بوده‌یی‌ُ این‌ مَرا شَرمَنده‌ می‌کند!
  وقتی‌ در دیدارِ نخستمان‌ پُرسیدی‌ چرا تو را انتخاب‌ کرده‌اَم‌؟ گفتم‌ به‌ خاطرِ مهربانی‌ِ چشمانت‌! هَر چه‌ پیش‌ می‌رَویم‌ مطمئن‌تَرمی‌شَوَم‌ که‌ در انتخابم‌ خطا نکرده‌اَم‌! تو توانایی‌ِ خوش‌ْبخت‌ کردن‌ِ مَرا داری‌، حتّا اگر در جهان‌ُ به‌ روزگاری‌ زنده‌باهوش‌ کنیم‌ که‌خوش‌ْبختی‌ به‌ افسانه‌ بَدَل‌ شُده‌ باشد! حتّا اگر مَردُمان‌ِ پیرامُنمان‌ واژه‌ی‌ خوش‌ْبختی‌ را ایستادن‌ بر شانه‌ی‌ دیگران‌ُ تَلَکه‌کردنشان‌ ترجمه‌ کنند! ما خوش‌ْبختی‌ِ راستین‌ را به‌ یک‌دیگر خواهیم‌ بخشید! خوش‌ْبختی‌ِ یافتن‌ِ کیمیای‌ عشق‌ را به‌ عصری‌که‌ عشق‌، دُشنامی‌ شمُرده‌ می‌شود! من‌ُ تو به‌ این‌ جماعت‌ِ ناباور می‌باورانیم‌ که‌ در زمانه‌ی‌ اینترنت‌ هم‌ با یک‌ نگاه‌ می‌توان‌عاشق‌ شُد!
  دوست‌ دارم‌ هنگام‌ِ کشیدن‌ِ نقّاشی‌ در کنارت‌ حضور داشته‌ باشم‌ُ این‌ هنوز میسّر نیست‌! ولی‌ زمان‌ِ زیادی‌ تا رسیدن‌ به‌ آن‌ روزهاوُ شب‌های‌ قیمتی‌ نمانده‌ است‌! روزها وُ شب‌هایی‌ که‌ صدای‌ دگمه‌های‌ کامپیوترِ من‌ُ صدای‌ کشیده‌ شُدن‌ِ قلم‌ْموی‌ تو بَر بوم‌ درآن‌ها جاریست‌! من‌ نخستین‌ تماشاگرِ تکامل‌ِ پَرده‌های‌ تو خواهم‌ بود، همچنان‌ که‌ تو نخستین‌ شنونده‌ی‌ ترانه‌ها وُ شعرها وُنامه‌های‌ من‌... در زیرِ یک‌ سقف‌ بودن‌ دلیلی‌ برای‌ ننوشتن‌ِ نامه‌ نیست‌! این‌ نامه‌ها تا آخرِ دنیا ادامه‌ خواهند داشت‌! چرا که‌ من‌تا آخرِ دنیا دوستت‌ خواهم‌ داشت‌! نگران‌ِ میرا بودن‌ِ خود هم‌ نیستم‌، چرا که‌ عشق‌ زمان‌ نمی‌شناسَد!
  پژواک‌ِ هَر دوستت‌ دارم‌ که‌ در گفت‌ُ گوی‌ دو عاشق‌ ادا شَوَد تا همیشه‌ شنیده‌ خواهد شُد! آنان‌ که‌ عشق‌ می‌وَرزند، هَرگزنمی‌میرندُ آنان‌ که‌ عشق‌ نمی‌وَرزند، زنده‌باهوش‌ را درنمی‌یابند!
  ما عاشقیم‌ُ مجال‌ِ دریافتن‌ِ زنده‌باهوش‌ با ماست‌! عشقمان‌ بهترین‌ دلیل‌ برای‌ رویینه‌ شُدنمان‌ است‌! بیا زنده‌باهوش‌ را بفهمیم‌ُ درآغوش‌ بکشیم‌!
  مَرا به‌ دیدارِ زنده‌باهوش‌ بِبَر! مَرا به‌ سرزمین‌ِ نقّاشی‌هایت‌ دعوت‌ کن‌!
  مالک‌ِ مهربان‌ترین‌ نگاه‌ِ جهان‌!
   

  موضوعات مشابه

 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.