1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  اوضاع کار کردن توی ژاپن و ایران
  رد اعلامیه

رازهای موفقیت ....

شروع موضوع توسط sara** در ‏15 ژوئیه 2013 در انجمن دانستنیهای جالب

 1. sara**

  sara** احساسی کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏27 ژانویه 2013
  ارسال ها:
  3,283
  تشکر شده:
  3,673
  روزاولاز كارهايي كه ناچاري انجام دهي لذت ببـــر.
  نق زدن تنها تو را خسته تر مي كند و نمي گذارد كار را درست انجام دهي.
  اما اگر با موفقيت مانند يك دوست رفتار كني.
  مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.
  روز دومسعي كن كارهايت را از صميم قلب انجام دهي.
  نه به صرف اين كه ناچاري انجام دهي.
  بايد به كارت ايمان داشته باشي.
  يك جريان آب ضعيف ، تنها نيمي از باغچه را آبياري مي كند.
  روز سومهمه چيز را همانطور كه هست بپذير.
  خواستن تنها، چيزي را تغيير نمي دهد.
  خواستن، باد را از وزيدن باز نمي دارد و برف را به آب نبات تبديل نمي كند.
  اگر مي خواهي چيزها را بهتر از خودشان تبديل كني، با آنها همان گونه كه هستند مواجه شو.
  روز چهارمتمرين كن تا از درون شاد باشي.
  اجازه نده ديگران براي شاد كردن تو تصميم بگيرند.
  خودت رئيس كارخانة شادي سازي باش.
  روز پنجمذهنت را همانند ابر سفيدي كه در آسمان است، آزاد كن.
  تلاش كن، اما نتايج كار را واگذار تا با هم كار بيايند
  براي ابر چه فرقي مي كند باد از كدام سو بوزد.
  چرا وقتت را براي چيزي كه در كنترل تو نيست، تلف مي كني؟
  روز ششموقتي تصميم به انجام كاري مي گيري،
  از خود نپرس : من چه مي خواهم ؟
  بلكه بپرس : چه كاري به نفع همه است ؟
  اگر به فكر منافع ديگران باشي، ديگران در كنارت كار خواهند كرد و كمكت خواهند كرد تا موفق شوي.
  روز هفتمهنگام تصميم گيري ابتدا نبايد بپرسي، از اين كار چه نفعي عايدم خواهد شد؟
  پرسش درست اين است كه : چه كاري به نفع همه است؟
  خانه زماني مستحكم خواهد شد كه همة ديوارهايش استوار باشند.
  روز هشتموقتي كار به مشكل مي خورد، نه ديگران را سرزنش كن و نه خود را،
  انسان وقتي شنا ياد مي گيرد كه از فرو رفتن در آب نترسد.
  روز نهمبراي موفقيت در هر كار،
  بايد ابتدا تصوير واضحي از نقشة كار داشته باشي.
  آن گاه، همان طور كه در باد شديد، نخ بادبادك را محكم نگه مي داري،
  بايد هدفت را هم به همان محكمي نگه داري.
  روز دهماگر طرحي در عمل مشكل تر از آن شد كه فكر مي كردي،
  دلسرد نشو.همه چيز اين دنيا همين طور است،
  خصوصاً اگر ارزشمند باشد.
  لاجرم خود حبابي بيش نبود، زيبا اما توخالي.
  روز يازدهممشكلات ما را قوي و به سمت
  پيروزي هاي بزرگ تر هدايت مي كنند.
  كوهنوردي آسان نيست، اما منظره اي هم كه
  از قله كوه ديده مي شود، بسيار زيباست.
  روز دوازدهماراده ات را قوي كن.
  خود را وارد به انجام كارهايي كن كه برايت مشكل اند.
  سپس آنها را با جديت انجام بده.
  بعد از مدتي خواهي ديد كه اراده ات همانند
  گرزي فولادي سخت و درخشان شده است.
  روز سيزدهمبا انرژي كامل روي كارهايت تمركز كن.
  شيشه هاي رنگي كليسا، هنگام عبور نور از آنها
  بسيار زيبا و درخشان مي شوند.
  كارهايت را هم اگر با انرژي انجام دهي،
  شفاف و زيبا خواهند شد.
  روز چهاردهمهنگامي كه قصد انجام كاري را داري، از خود نپرس :
  ديگران آن را چگونه و با چه روشي انجام داده اند ؟
  بلكه بپرس : چگونه مي توانم آن را درست و به بهتـــــــــرین وجه ممكن انجام دهم.
  اين را بدان كه همواره حقيقتي تازه در انتظار كشف شدن است.
  بدون احساس وجود اين حقايق، كريستف كلمب
  هرگز به آمريكا نمي رسيد و گراهام بل تلفن را اختراع نمي كرد.
  روز پانزدهمهر كاري را با جان و دل انجام بده.
  اگر شعاع انرژي ات را مانند ذره بيني كه نور خورشيد را متمركز مي كند،
  روي موانع تمركز دهي،
  هر مانعي كه سر راهت باشد خواهد سوخت.
  روز شانزدهمامروز را آغازي تازه بدان.
  چرا به چيزي كه ديروز اتفاق افتاده، يا انجام شده فكر مي كني؟
  زندگي رودخانه اي است كه مدام به سمت آينده در جريان است.
  هيچ قطره اي از آن دوبار از زير يك پل رد نمي شود.
  كار را با روشي تازه انجام بده، بهتر از هميشه.
  روز هفدهمافكار و روياهايت را بسط بده.
  هنگامي كه در بيرون چمنزاري پهناور است
  كه از هر سو تا افق امتداد دارد.
  چرا خود را در آغل حبس كني.
  روز هجدهمنگذار افكار و ذهنياتت به صورت عادت درآيند.
  سعي كن هرگز در جا نزني.هر روز از زاويه اي تازه به كارها نگاه كن.
  زندگي يك صحنة پر از ماجراست.
  به اطرافت نگاه كن: نشانه هاي زيبايي وجود دارند كه به كشفيات تازه اشاره مي كنند.
  روز نوزدهممهم ترين چيز احساسي است كه نسبت به كارت داري.
  وجود رنگ هاي تيره در يك تابلوي نقاشي.
  نشانة افسردگي نقاش آن تابلوست.
  رنگ هاي روشن، حاكي از وجود روشنايي و انرژي در زندگي نقاش آن تابلوست.
  هر كاري را با شادي انجام بده، تاديگران را هم شاد كني.
  روز بيستمزندگي مثل يك تاب است كه هم مي تــــــــــواند سرگرم كننده باشد و هم حال به هم زن.
  اگر هر بار كه تاب مي خوري احساس شگفتي كني،
  لذت تاب خوردن را احساس خواهي كرد.
  در زندگي هم هر بار كه كاري را انجام مي دهي،
  از انجام آن شگفتي احساس كن.
  روز بيست و يكمحرف حق را بپذير و كاري به گويندة آن نداشته باش.
  مثلاً اگر بوي دود را احساس مي كني و طوطي ات فرياد بزند كه :
  خانه آتش گرفت!
  آيا به مهمانهايت خواهي گفت :
  اين طوطي نمي فهمد چه مي گويد؟
  روز بيست و دومعقايد را با حقايق اشتباه نكن.
  حقيقت مانند دانة بادام است،
  و عقايد پوستة آن دانة بادام هستند.
  اگر به دنبال حقيقت هر چيز هستي،
  بايد پوسته را بكني، تا خود دانه را ببيني.
  روز بيست و سومقبل از انجام هر كار مهمي، اول ببين
  چه احساسي نسبت به انجام آن داري.
  آيا آن كار را مهم مي داني؟ آيا واقعي به نظرت مي رسد؟
  آيا به ديگران كمك مي كند؟
  روز بيست و چهارمهنگام غليان احساسات، هيچ تصميم مهمي نگير.
  در اين صورت اشتباه خواهي كرد.
  اول درونت را آرام كن.
  ذهن مانند يك درياچه است.
  هنگام غليان احساس، درياچه مواج است.
  درياچه هنگامي نور ماه را منعكس مي كند كه آرام باشد.
  روز بيست و پنجمهنگام مواجه شدن با مشكلي يادت باشد كه حتماً راه حلي وجود دارد.
  زيرا هر چيز با جفتش به وجود مي آيد.
  بعد از هر سقوطي ، صعودي و بعد از هر شبي، روزي وجود دارد.
  ذهنت را روي راه حل ها متمركز كن.
  براي بيرون آمدن از يك اتاق بايد در را پيدا كني،
  نه اين كه به ديوارها فكر كني.
  روز بيست و ششمهمواره از نعمتهايي كه زندگي به تو بخشيده است،
  شاد باش و به خاطر آنچه كه نداري گله مند نباش.
  ساختمان با سنگ هايي ساخته مي شود كه در دسترس اند،
  نه با سنگ هاي حياط خانة ديگران.
  روز بيست و هفتمسعي كن مثل ماشين خرابي كه خاموش نمي شود،
  دائماً در حال عذرخواهي نباشي.
  با اين كار توجه ديگران را به اشتباهاتت جلب خواهي كرد.
  تلاش كن كه بهترين را انجام دهي.
  آن گاه لبخند بزن و حركت كن.
  تنها خداوند كامل است.
  روز بيست و هشتمهر كار خيري كه در اين دنيا انجام دهي،
  بيش از هر كس به خودت كمك خواهد كرد،
  به تو قدرت و انرژي و درك بيشتر خواهد بخشيد.
  اگر خودت نقاشي كني،
  ديگران از تماشاي آن لذت خواهند برد.
  ضمن آنكه در حين كار
  تجربه ات هم در نقاشي بيشتر شده است.
  روز بيست و نهمبراي عمل كردن از درونت فرمان بگير.
  براي تفكر از درونت راهنمايي بجو.
  زيرا درك و آگاهي را بايد دريافت كني
  و نمي تواني خودت خلق كني.
  زمين هنگامي گرم مي شود كه
  به سمت خورسيد متمايل باشد.
  روز سي امهر چيز كه راست و درست باشد،
  به نفع تو و ديگران خواهد بود.
  خداوند بهتر از هر كس مي داند كه
  چه چيز به تو شادي واقعي مي بخشد.
  آيا يك گياه مي فهمد كه باد، آن را تقويت مي كند
  يا باران ملال آور باعث
  رشد گل هاي زيبا مي شود.
  روز سي و يكمهرگز مغرور نشو،
  زيرا غرور ميكروبي كشنده است.
  غرور به تدريج عقل را زايل مي كند
  و باعث مي شود هيچ كاري را بدرستي انجام ندهي.
   

  موضوعات مشابه

  aramoon از این پست تشکر کرده است.
 2. aramoon

  aramoon تنهاترین برترین کاربر انجمن کاربر تایید شده کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏10 مه 2013
  ارسال ها:
  7,834
  تشکر شده:
  5,142
  جنسیت:
  مرد
  جالب بود-gol-
   
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.