1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  لایی خوردن ستارگان اسپانیایی از ایرانی ها
  رد اعلامیه

برای تو...

شروع موضوع توسط الهام20 در ‏5 آگوست 2013 در انجمن دل نوشته های کاربران

 1. الهام20

  الهام20 پر از بغضم...شانه ات ساعتی چند رفیق؟! کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏16 ژوئیه 2013
  ارسال ها:
  427
  تشکر شده:
  228
  جنسیت:
  زن
  ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ، ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻢ ، ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
  ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮﻭﯼ ﺩﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ
  ﻣﯿﺮﻭﺩ ...
  ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ، ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ، ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺖ
  ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ ،
  ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﮑﺴﺘﻢ ، ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻢ
  ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻤﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ، ﺗﻮ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﯽ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﻫﺴﺘﯽ ...
  ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ، ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺘﭙﺪ ،
  ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ...
  ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ،
  ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺁﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ ﺁﻭﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ
  ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ، ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ
  ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ....
  ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ ،
  ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﮐﺎﺭ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
  ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ ، ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
  ﺍﺳﺖ
  ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮﺍﻡ ، ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ، ﺗﺎ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﻮﺍﻡ
  ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ، ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ ﻭ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺰﺍﻥ ﺗﺎ
  ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ
  ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،
  ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﻡ
  ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ ، ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﺖ ،
  ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ ، ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ، ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎﯾﻢ ....
  ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭ ، ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻤﯽ ﻭ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﻢ ،
  ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻤﺎﻥ ،
  ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ ، ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﻭﯼ ، ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ
  ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ،
  ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻤﯽ، ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ
  ﻗﻠﺒﻤﯽ ...
  ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﭙﺸﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ ،
  ﺯ ﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﭙﺸﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ
  ﺍﺳﺖ
   

  موضوعات مشابه

  saeed از این پست تشکر کرده است.
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.