1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  لایی خوردن ستارگان اسپانیایی از ایرانی ها
  رد اعلامیه

تو راکم آورده ام...

شروع موضوع توسط الهام20 در ‏5 آگوست 2013 در انجمن دل نوشته های کاربران

 1. الهام20

  الهام20 پر از بغضم...شانه ات ساعتی چند رفیق؟! کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏16 ژوئیه 2013
  ارسال ها:
  427
  تشکر شده:
  228
  جنسیت:
  زن
  ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
  ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻥ
  ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ
  .
  .
  .
  ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ....ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ ......ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ
  ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ
  ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻢ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﻡ
  ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺗﻮ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻢ؟ ﻭﺍﮊﻩ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺍﻭﺭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ
  ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎ؟
  ﺣﺎﻻ ﺗـــﻤــــــــﺎﻡ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ
  ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟
  ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
  ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻩ ﺑﺎﺩ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﻡ
  ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻢ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ....ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ ......ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ
  ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ
  ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ
  ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ
  ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻢ ﮐﺶ ﺍﻣﺪﻩ
  ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ
  ﺑﺎﺯ ﺳﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻭﺭﻡ
  ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺭﻧﺪ
  ﭼﻮﻥ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ....ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ ......ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ
  ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﮕﯿﺮﺩ
  ﺍﻣﺎ ﺷﺒﻬﺎ ..
  ﻭﺍﯼ ﺍﺯ ﺷﺒﻬﺎ
  ﻫﻮﺍﯼ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
  ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺑﺪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
  ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧﺠﻮﺍﻫﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﻻ ﺑﻪ ﻻﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ
  ﮐﺎﺵ ﻻ ﺍﻗﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ
  ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮑﺶ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ....ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ ......ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ
  ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻫﯽ ﺁﻩ ﻣﯿﮑﺸﻢ
  ﺁﻩ

  ﺁﻩ
  ﻭ ﺑﺎﺯﻡ ﺁﻩ
  ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﻩ
  ﺷﺒﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻨﻨﺪ
  ﺍﻥ ﻗﺪﺭ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻨﻢ
  ﺍﻣﺎ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ....ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ ......
  ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻢ
  ﮐﺎﺵ ﻗﻮﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ
  ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻧﺨﻨﺪﯼ
  ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ
  ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﺵ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ...
  ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺁﻧﻮﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ
  ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﺪ ..... ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ..... ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ..
  ...................................................
  ﻧﺘﺮﺱ ﺑﺎﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺍﺻﻼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ
  ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ
  ﺗﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ
  ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ ....ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ ......
  ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﻢ
  ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ
   

  موضوعات مشابه

  saeed از این پست تشکر کرده است.
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.