1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  لایی خوردن ستارگان اسپانیایی از ایرانی ها
  رد اعلامیه

20 سال مواضع امام خمینی را بخوانید!

شروع موضوع توسط arvia در ‏5 سپتامبر 2013 در انجمن تاریخ ایران

 1. arvia

  arvia برترین کاربر انجمن کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏20 مه 2013
  ارسال ها:
  9,149
  تشکر شده:
  6,032
  جنسیت:
  مرد
  مواضع امام خمینی ره درمقطع زمانی 40 1320 درمخالفت بارژیم پهلوی دوم رابه عواملی همچون تجربه تاریخی عملكرد فرهنگ ومذهب ستیزانه مدرنیست ها دردوره رضاخان، ماهیت وابسته الگوی مذكور وعوامل نوسازو تصمیم گیران سیاسی دردوران پهلوی وهمچنین عدم توجه به نوسازی سیاسی وتلاش برای تحكیم استبداد درالگوی مذكور و قرائت منحرفانه ای ازنوسازی دراین دوران نسبت داد aimg.tebyan.net_big_1391_03_2439112228193142271512332351891151061671.jpg
  امام خمینی ره حكومت شاه راحكومتی تحمیلی كه ازسوی متفقین به كشورتحمیل شده بود وغیرقانونی كه مشروعیت آن نه براساس شرع ونه براساس قانون اساسی بود می دانست.ایشان به دلیل اینكه احساس می كردساختارسیاسی اداری كشورهیچ گونه تغییری با دوران رضاخان نكرده است همواره از تداوم استبداد رضاخانی وتداوم خط فكری هواداران مكتب مدرنیزاسیون دركشور،كه به نظر وی جاده صاف كن ورود استعمار به كشور و عامل اصلی انهدام هویت ملی ومذهبی كشوربودند، نگران بود به طوری كه درسال1323 یعنی سه سال بعد ازبه قدرت رسیدن شاه دركتاب كشف الاسرارنسبت به تداوم حكومت عمال دیكتاتوری رضاخانی هشداردادوخواستارتغییر اساسی درساختارومناسبات سیاسی اقتصادی وفرهنگی گذشته شد

  وی تصفیه وسیع همه عوامل رژیم گذشته،تغییرقوانین ظالمانه گذشته واصلاح وپاكسازی ابزارها و مجاری فرهنگی دولت واصلاح ارتش راخواستارشد واعلام كردكه
  باید این كشورهمه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیندوگرنه فاتحه آن را باید خواند1
  او هم چنین دراولین اعلامیه مبارزاتی خود به تاریخ 15/2/1323 ضمن فراخواندن مسلمانان به قیام برای خدا به جای قیام برای شخص وضمن انتقاد از ترك قیام الله می نویسد
  قیام برای شخص است كه یك نفر مازندرانی بیسواد را بر یك گروه چندین میلیونی چیره می كندكه نسل آنهارا دستخوش شهوت خودكند قیام برای نفس است كه چادرعفت را ازسر زنهای عفیف مسلمان برداشت وآلان هم این امرخلاف دین وقانون درمملكت جاری است وكسی برعلیه آن سخن نمی گوید قیام برای خود است كه مجال به بعضی ازاین وكلای قاچاق داده كه در پارلمان برعلیه دین و روحانیت هرچه می خواهند بگویندوكسی نفس نكشد2
  باید این كشورهمه چیزش عوض شود تا روی اصلاح به خودش ببیندوگرنه فاتحه آن را باید خواند
  وی درادامه گفتارخودخطاب به علما روحانیون دانشمندان،گویندگان و وطن خواهان می افزاید
  امروز روزی است كه نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته وبرای قیام اصلاحی بهترین روز است3
  وی درخاتمه پیش بینی می كندكه درصورت ترك قیام وتداوم تفرقه بین مسلمانان روزگارآنها از روزگار رضاخان سخت ترخواهدشد.
  این مطالب وسخنان نشان می دهدكه ازهمان ابتدا امام ره به دنبال فرصت هایی بود تا با رژیمی كه آن را ادامه رژیم نامشروع وغیرقانونی و وابسته می دانست برخوردكند
  امام ره كه خود درآن زمان یكی از استادان حوزه به شمارمی رفت به منظورتثبیت مرجعیت آیت الله بروجردی دردرسهای ایشان شركت می كرد وآیت الله بروجردی نیزایشان راجزو مشاوران نزدیك خود قرارداد ودرجلسات بحث درباره مسائل مهم سیاسی ازایشان نظرخواهی می كرد ایشان همچنین تحت عنوان هیئت مصلحین از سوی آیت الله بروجردی مامور سروسامان دادن به حوزه ها شد.
  امام دراین سالها هم چنین باآیت الله كاشانی مراوده داشت به طوری كه نزدیكان آیت الله كاشانی اظهارمی دارندكه امام بارهافرزندش مرحوم حاج آقامصطفی رابه نزدایشان می فرستاد و پیامهای شفاهی وكتبی ایشان رامبادله می كرد.
  aimg.tebyan.net_big_1391_03_1097759177141112132572051239294804982.jpg
  دربهمن ماه 1327شاه ازترورجان سالم به دربرد ودرصددتشكیل مجلس موسسان برآمدكه براساس آن قراربود تغییراتی درمواد قانون اساسی به وجودآید وقدرت واختیارات شاه افزایش یابد.شاه كه با دستگیری وتبعید آیت الله كاشانی ونیزانحلال حزب توده موانع را از سر راه خودبرداشته بود،برای اطلاع ازنظرآیت الله بروجردی درموردتشكیل مجلس موسسان وجلب موافقت یامطمئن شدن ازعدم مخالفت ایشان،وزیركشور دكترمنوچهراقبال را ازسوی خودبه دیدارآیت الله بروجردی فرستادتابااو گفت وگوكند.
  به نوشته یكی ازمورخان،امام به دعوت آیت الله بروجردی دراین گفتگوشركت كرد و به وزیركشور چنین اظهارداشت
  مابه شما هرگزاجازه چنین تغییروتبدیل رادرقانون اساسی نمی دهیم زیرا این گونه تغییرافتتاحیه ای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این كشورخواهد شدوبه دولت فرصت خواهددادكه هروقت هرطوركه سیاست ومنافع او اقتضا می كنددرقانون اساسی دست ببرد4
  هرچنددرنهایت آیت الله بروجرودی عدم مخالفت خودراباتشكیل مجلس موسسان به شرط آنكه درامور دیانت تعرضی نكند، اعلام داشت این موضوع به خوبی حساسیت امام خمینی ره رادرمقابل شكل گیری دولت مطلقه ای ازنوع رضاخان نشان می دهد
  امام خمینی(ره)درخلال سالهای نهضت ملی نفت ضمن مكاتبه باآیت الله كاشانی ازوی می خواهد كه برای جنبه دینی نهضت ،اهمیت بیشتری قایل شود وازاینكه به جای تقویت جنبه مذهبی برجنبه سیاسی تاكید دارد از وی انتقاد می كندواز وی می خواهد كه برای دین كاركند نه اینكه سیاستمدارشود.امام باوجوداین انتقادات معتقد بودكه آقای كاشانی برای اسلام كارمی كردوهدفش پیاده كردن اسلام درایران بود
  هرچنددرنهایت آیت الله بروجرودی عدم مخالفت خودراباتشكیل مجلس موسسان به شرط آنكه درامور دیانت تعرضی نكند، اعلام داشت این موضوع به خوبی حساسیت امام خمینی ره رادرمقابل شكل گیری دولت مطلقه ای ازنوع رضاخان نشان می دهد
  امادرمجموع امام به پیروی ازآیت الله بروجردی درخصوص واقعه ملی شدن نفت سكوت كردامام هم چنین بعدها ازمصدق انتقاد می كندومی گوید
  اودكترمصدق برای مملكت می خواست خدمت بكندلكن اشتباه هم داشت یكی ازاشتباهاتش این بودكه آن وقتی كه قدرت دستش آمد این محمدرضاشاه راخفه اش نكرد كه تمام كندقضیه را.
  اشتباه دیگراینكه مجلس را ایشان منحل كرد ویكی یكی وكلارا واداركردكه بروید استعفابدهید.وقتی استعفادادندیك طریق قانونی برای شاه پیدا شدوآنكه بعدازاینكه مجلس نیست تعیین نخست وزیر با شاه است. شاه تعیین كردنخست وزیر را این اشتباهی بودكه ازدكترواقع شدودنبال او این امررادوباره برگرداندند به ایران،به قول بعضی محمدرضاشاه رفت ورضاشاه آمد5
  امام درسال 1332 به هنگام تدریس خارج فقه وقتی به بحث تقیه رسید رساله ای مستقل وكم حجم دراین باره تالیف كردكه درآن،ضمن اشاره به معنی اصلی تقیه كه تاحدودی بامعنای رایج ومصطلح آن درمیان خواص وعوام مغایربود تاكید كردكه تقیه برای حفظ دین است نه محوآن و براین اساس خواستاراجتناب ازتقیه درمقابل اقدامات اسلام ستیزی نظریه پردازان مكتب مدرنیزاسیون شد


  aimg.tebyan.net_big_1391_03_1911072282382541092241799683522111712185.jpg

  درآذرماه 1338 لایحه تحدید مالكیت به منظورفراهم آوردن مقدمات اصلاحات ارضی به مجلس برده شد. این امردرگرماگرم مبارزات انتخاباتی آمریكا به منظوركاهش فشارهای سیاسی آمریكابر ایران مبنی برلزوم اصلاحات سیاسی اقتصادی درایران بود. آیت الله بروجردی طی نامه ای این لایحه راخلاف اسلام وشریعت دانست. شاه درسال 39 طی نامه تندی خطاب به آیت الله بروجردی یادآورشدكه مادستورداده ایم قانون اصلاحات ارضی مثل سایرممالك اسلامی اجراشود.»به دنبال این نامه آیت الله بروجردی به منظورارائه پاسخ مناسب به نامه شاه،ازچندنفرازبزرگان حوزه ازجمله امام خمینی ره دعوت كردتادرجلسه مشورتی شركت كنند كه امام دراین جلسه ضمن اعتراض به جمله "مادستورداده ایم پیشنهاد كردكه شمانیزقاطعانه بنویسید این خلاف قانون اساسی است شاه چه حقی دارد بگوید مادستورداده ایم.كشورمشروطه است ومجلس دارد6 حدود یك سال بعدآیت الله بروجردی درگذشت وفصل جدیدی درمبارزات امام خمینی ره آغازشد
  یك جمع بندی ازمواضع امام دراین مقطع 1320-1340 نشان می دهد كه امام ازهمان ابتدا با پیش فرض اینكه رژیم پهلوی دوم فاقد مشروعیت قانونی واسلامی می باشد وتداوم رژیم مستبد رضاخانی است همواره نسبت به آن به دیده تردید می نگریست وازتثبیت مجدد دیكتاتوری كه می توانست زمینه فعالیت نظریه پردازان مكتب مدرنیزاسیون رادركشورفراهم آوردو باردیگرفرهنگ وارزشهای اسلامی واستقلال كشور راموردهجوم قراردهد،بیمناك بود.به همین دلیل ضمن تلاش برای آگاهی روحانیون،روشنفكران دینی ومردم واستفاده ازفرصتها برای جلوگیری ازپای گرفتن مجدد"استبداد شبه مدرن" بشدت درمقابل اقدامات شاه،كه به این منظورانجام می شد،موضعگیری می كردكه نمونه آن رامی توان درموضعگیری های اودرقبال اقدامات شاه برای تشكیل مجلس موسسان وتغییرقانون اساسی، برخوردشاه بامخالفین تلاشهای شاه برای پیاده كردن اصلاحات دیكته شده ازسوی آمریكا،و حمایت های شاه ازصهیونیست هاوبهاییان دركشوردانست همچنین حمایت غیرمستقیم ازمخالفین شاه ونهضت ملی نفت رانیزدراین جهت می توان ارزیابی كرد
  امام احساس می كردباافزایش قدرت سیاسی شاه وسركوب آزادیهای سیاسی زمینه اصلی برای جولان تفكرشبه مدرنیستی دركشورفراهم خواهدآمدوبنابراین به شدت درمقابل سقوط اولین سنگرایستادگی می كرد.این تلاش درسالهای بعدازفوت آیت الله بروجردی به شكل منسجم تری خودرا نشان داد
  منابع
  1- روح اله موسوی خمینی كشف الاسرار تهران پیام اسلام بی تا صص287-276
  2- امام خمینی صحیفه نورج1تهران سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی صص26-24
  3- همان
  4- حمید روحانی بررسی وتحلیلی ازنهضت امام خمینی ج1 تهران بی نا 1356ص102
  5- امام خمینی صحیفه نور ج3 همان ص 36
  6- یحیی فوزی تویسركانی مذهب ومدرنیزاسیون درایران تهران مركزاسناد انقلاب اسلامی1380
   

  موضوعات مشابه

  yansima از این پست تشکر کرده است.
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.