1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  لایی خوردن ستارگان اسپانیایی از ایرانی ها
  رد اعلامیه

خصوصیات شخصیتی و روانشناسی متولدین هر روز از سال

شروع موضوع توسط baranbahar در ‏14 دسامبر 2013 در انجمن انواع فال ها و طالع بینی ها

 1. baranbahar

  baranbahar ♥♥♥♥♥ عضو تیم مدیریت مدیریت ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6 ژانویه 2013
  ارسال ها:
  18,925
  تشکر شده:
  17,502
  جنسیت:
  زن
  خصوصیات شخصیتی و روانشناسی متولدین هر روز از سال
  ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ ?!
  خصوصیات فردی متولدین روزهای سال
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺭﻭﺯ 1 ) ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ 2 ) ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﺖ
  ﺭﻭﺯ 3 ) ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
  ﺭﻭﺯ 4 ) ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺏ ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ 5 ) ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ 6 ) ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ 7 ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﻃﺮﺍﻓﺘﺎﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻫﺴﺘﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ 8 ) ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ 9 ) ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ10 ) ﻓﺮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ 11 ) ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﻟﻄﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ12 ) ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﺷﻮﺥ ﻃﺒﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ13 ) ﻓﺮﺩﯼ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ14 ) ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ 15 ) ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ16 ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﯼ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ17 ) ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺷﻮﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ18 ) ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ19 ) ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ20 ) ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ 21 ) ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ22 ) ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﯼ ﻫﺴﺘﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ 23 ) ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ 24 ) ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ25 ) ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ
  ﺭﻭﺯ 26 ) ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ27 ) ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﻩ ﮐﻮﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ 28 ) ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ
  ﺭﻭﺯ 29 ) ﺑﻪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
  ﺭﻭﺯ30 ) ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺭﻭﺯ31 ) ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
   

  موضوعات مشابه

  ♥AzI♥, baran+eshgh, دوشیزه و 2 کاربر دیگر از این پست تشکر کرده اند.
 2. ♥azin baroon♥

  ♥azin baroon♥ امیردهداری کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏4 آگوست 2012
  ارسال ها:
  11,393
  تشکر شده:
  4,869
  جنسیت:
  مرد
 3. دوشیزه

  دوشیزه برترین کاربر انجمن کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏15 آگوست 2013
  ارسال ها:
  1,275
  تشکر شده:
  318
  جنسیت:
  زن
 4. aramoon

  aramoon تنهاترین برترین کاربر انجمن کاربر تایید شده کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏10 مه 2013
  ارسال ها:
  7,834
  تشکر شده:
  5,142
  جنسیت:
  مرد
  روز 4.........چشم
   
 5. heelboy

  heelboy کاربر تایید شده کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏29 ژانویه 2013
  ارسال ها:
  560
  تشکر شده:
  374
  جنسیت:
  مرد
 6. baran+eshgh

  baran+eshgh مهمان

 7. ♥AzI♥

  ♥AzI♥ کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏30 سپتامبر 2012
  ارسال ها:
  367
  تشکر شده:
  1,017
 8. •¤ ölö§ ¤•

  •¤ ölö§ ¤• مهمان

  653112e163b5bc6b1cafbef87192131d_500.jpg
  من برای روز 24-5-
   
 9. baranbahar

  baranbahar ♥♥♥♥♥ عضو تیم مدیریت مدیریت ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏6 ژانویه 2013
  ارسال ها:
  18,925
  تشکر شده:
  17,502
  جنسیت:
  زن
  مرسی مرسی -5-
   
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.