1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  اوضاع کار کردن توی ژاپن و ایران
  رد اعلامیه

از عوارض سوتین های تنگ

شروع موضوع توسط started در ‏5 آگوست 2014 در انجمن بهداشت تلگرام

 1. started

  started برترین کاربر انجمن کاربر تایید شده کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏2 ژوئیه 2014
  ارسال ها:
  565
  تشکر شده:
  1,495
  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﺑﻪ
  ﻣﺪﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺍﺭﻣﻐﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
  ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ
  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻭﺭﺯﺵ
  ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻭ ....... ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﮒ ﻭﻣﻴﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ 2 ﺩﻫﻪ
  ﺍﺧﻴﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﺍﺷﺎﺭﻩ
  ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
  ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ
  ﺩﺭ ﻃﺮﺡ Linda Mccarthey ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺯﻧﺎﻧﻲ
  ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﮔﻴﺎﻫﺨﻮﺍﺭﻭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺩﺭﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ
  ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻱ
  ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
  ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺩﺭﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺳﻮﺗﻴﻦ
  ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
  ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﻭﺭﺯﺷﻲ
  ﻭﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
  ﺩﺭﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
  ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 12 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
  ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﺗﻨﮓ ﻭﻣﺤﮑﻢ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺪ ،ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ
  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻟﻨﻔﺎﻭﻱ ﺳﻴﻨﻪ
  ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺍﻳﻦ
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
  ﻣﺘﻮﺭﻡ ﻭﺣﺴﺎﺱ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻳﺪ . ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ
  ﮐﻪ ﺳﻤﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﻭﻕ ﻟﻨﻔﺎﻭﻱ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧﺪﻩ
  ﺷﻮﻧﺪ.
  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﻭﺗﻨﮓ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻪ
  ﺧﻮﺑﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﺭﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
  ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻭﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯﺳﻴﻨﻪ
  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍﺍﺯﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻏﻠﺐ
  ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
  ﭘﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ
  ﭘﻮﺷﻴﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ.
  ﻳﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
  ﺍﺯ ﺳﻴﻨﻪ ﻓﻴﺒﺮﻭﺗﻴﮏ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ 10-15 ﺭﻭﺯ ﺑﺪﻭﻥ
  ﺳﻮﺗﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻮﺗﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
  ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﺳﺖ

  "بستن سوتین بیش از 12ساعت در روز ممنوع"
   

  موضوعات مشابه

  باران888, mahsa14, ماتادور و 6 کاربر دیگر از این پست تشکر کرده اند.
 2. امیر حسین 26

  امیر حسین 26 کاربر تایید شده کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏10 ژوئن 2014
  ارسال ها:
  1,044
  تشکر شده:
  1,884
  جنسیت:
  مرد
  چشم من دیگه نمیپوشم
   
 3. ماتادور

  ماتادور یادش بخیر.. زود گذشت.. کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏27 مه 2014
  ارسال ها:
  1,350
  تشکر شده:
  2,005
  جنسیت:
  مرد
  والا الان ما باس لایک بدیم!؟-21--21-خخ
   
 4. jigili

  jigili jigili کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏7 فوریه 2013
  ارسال ها:
  323
  تشکر شده:
  823
  جنسیت:
  زن
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ آفرین دیگ نپوش. خخخخخخخخخخخخخخخ
   
 5. started

  started برترین کاربر انجمن کاربر تایید شده کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏2 ژوئیه 2014
  ارسال ها:
  565
  تشکر شده:
  1,495
  همه مطالب رو که واسه لایک زدن نمیذارن گاهی واسه سلامت ذهن و جسم جامعه گذاشته میشه. شما نگران لایک واسه مطالب من نداشته باش هر کدوم رو که مفید دونستی لایک کن. مرسی.
   
 6. ماتادور

  ماتادور یادش بخیر.. زود گذشت.. کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏27 مه 2014
  ارسال ها:
  1,350
  تشکر شده:
  2,005
  جنسیت:
  مرد
  -21--21--21- اوکی! اوکی! لایک! لایک!-21--21-خخ
   
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.