1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  اوضاع کار کردن توی ژاپن و ایران
  رد اعلامیه

گلچین اشعار خليل الله خليلی

شروع موضوع توسط alicpu در ‏29 ژوئیه 2012 در انجمن جملات و اشعار کوتاه

 1. alicpu

  alicpu کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏22 ژوئیه 2012
  ارسال ها:
  1,032
  تشکر شده:
  118
  جنسیت:
  مرد
  الهی ! اشک چشمی، سوز آهی
  فروزان خاطــری، روشن نگاهــــی
  زهرسو بسته شـــــد درهای امید
  کلیدی ، رخنه ئی ، راهی پناهی
  خليل الله خليلی

  زندگي در بردگي شرمندگي است
  معنــي آزاد بودن زندگــي است
  ســر كه خـــم گردد به پاي ديگــران
  بر تن مــــردان بــود بــار گــران
  بندة حق در جهـــان آزاده اســت
  مســت وي فارغ زجام و باده است
  خليل الله خليلی

  کشتند بشر را که سیاست این است
  کردند جهان تبه که حکمت این اسـت
  در کســوت خـــیرخواهی نــوع بشـــر
  زادند چه فتنه ها که مهارت این است
  خليل الله خليلی

  گیرم که همه عیب و هجایـم گوینــد
  از من چــه زدود
  گـــیرم که همـــه راه ثنایــــم پوینـــد
  بر من چــه فزود
  آن شاخ شکوفه در چمن می خندد
  بی منــت کــس
  گلــــهای بهار از زمـــین می رویـــند
  بی گفت و شنود
  خليل الله خليلی

  بداغ نامــرادی ســـوختــم ای اشـــک طوفانــــی
  به تنگ آمد دلــــــم زين زندگی ای مرگ جولانی
  در اين مکـــتب نميـــدانم چــه رمز مهملم يــارب
  که نی معنی شدم، نی نامه و نی زيب عنوانی
  از اين آزادگـــــی بهتر بود صد ره به چشــــم من
  صــــدای شـــــيون زنجـــير و قــــيد کنج زندانــی
  به هر وضعيکه گردون گشت کام من نشد حاصل
  مگر اين شــــام غم را مرگ ســــازد صبح پايانی
  جوانی سلب گشــت و حيف کآمال جوانی هــم
  يکــــايک محو شــــد مانـــند اعـــلام پريشــــانی
  زيک جو مــنت ايـــن ناکســـــان بردن بود بهــــتر
  که بشکافم بمشکل صخره ســـنگی را بمژگانی
  گناهــــم چيسـت، گردونم چــــــرا آزرده مـــيدارد
  ازين کاســه گدا ديگر چه جســتم جز لب نانــی
  خليل الله خليلی

  ای غره به اینکه دهر فرمانبر توســت
  وین ماه و ستاره و فلک چاکر توست
  ترســــم کــــــه ترا چــاکـر خود پندارد
  آن مورچگان که رزقشان پیکر توست
  خليل الله خليلی

  با خلق نکو بزی که زیور این است
  در آیینه جمال ، جوهـر این اســت
  آن قطرهء اشـکی که بریزد بر خاک
  بردار که گنج لعل و گوهر این است
  خليل الله خليلی

  نالــــه به دل شــــد گره، راه نیستان کجاست؟
  * به‌ من شد قفس،طرف بیابان کجاست؟
  در تــف ایــن بـادیــه، ســــوخـت ســـراپـا تـنـم
  مــزرعم آتـش گرفت، نـم‌نـم باران کـــجاســت؟
  خــــوب و بـــد زندگــــی، بر ســـر هــم ریخـتند
  تا کنـــد از هـــم جدا، بازوی دهقان کجاسـت؟
  در تـَف ایــــن بادیــه، ســـــوخت ســـراپا تنــم
  مزرعــــم آتـــش گرفت، نم‌نم باران کـجاسـت؟
  اشــــک در آبم نشــــانــد، آه به بـادم ســــپرد
  عقل به بندم فكند، رخنه‌ی زندان کجاست؟...
  خليل الله خليلی

  اگــــــر دانـــــی زبــن اخـتــــران را
  شـــبانه بشــنوی راز جهـــــان را
  سکوت شب به صد آهنگ خواند
  به گوشت قصه های آســـمان را
  خليل الله خليلی

  راه خــــود رو کــــه دیگــران رفتن
  نه چنـــان رو که دیگــــران رفتنـد
  بــه تــو دادنــــد چون نگــاه نوین
  جســــتجو کـــن بجــو راه نویــن
  آنچـــه رفتند رفتگـــان در ســـال
  شوند اکنون به یک سـحر پامال
  گــر کمی سـر به خود فرود آریم
  راه دشــوار پـیــش رود داریـــــم
  طــی این راه مرد مــــی خواهد
  عقل گردون نور د می خواهد...
  راه دور اســت پیــش بایــد رفت
  لیــک با پـای خویـــش باید رفت
  گـر نه این ره به خــود بری پایان
  می برندت کشان کشـان دگران
  می برند آ نچـنان که خواهــانند
  مـی کنند آنچـــــه در پی آنند...
  رفت عصری که گفت شیخ اجل
  رهبـــر رهروان به علــم و عمـل
  ســـعدی افتـــاده اســت و آزاده
  کــــس نیــایـد به جنگ افـتــاده
  در جهانـــی کــه ما زنیــــم قدم
  مـــرگ و افتادگــــــی بــود تــوام
  کـــرکــــسـان زمــانــه بیــدارنــد
  هـــر چـــه افــــتاده زود بــردارند
  هــــرکه افتـــاده پایــــمال شـود
  مـــعــرض ذلـــت و زوال شــــود
  خليل الله خليلی

  هر صبح که کردیم به غم شام گذشت
  هــــر جـــور که دیـــدیم ز ایــام گذشت
  آلام اگـــــر دســــت زمــا بـاز نداشت
  مـا پیــر شــــدیم و درک آلام گــذشــت
  خليل الله خليلی

  ســــرمایهء عیش،صــحبت یـاران است
  دشـــواری مــــرگ،دوری ایشــان است
  چـــون در دل خــــاک نیز یـــاران جمعند
  پس زندگی و مرگ به ما یکسان است
  خليل الله خليلی

  مـــقصد ز نماز مــــا صف آراســــتن اســـت
  یــا دل زغــبـــار شـــرک پیــــراســـتن است
  چون نیست حضور ، دل چوبوزینه چه سود
  زین خفتن و خم گشتن و برخاستن است؟
  خليل الله خليلی

  هر * که چو مرد کار خود داد انجام
  نـــامرد صفت نمی کشــــد ناز لئــــام
  در * ی روزگار زن پنجه چو شــیر
  تا پشـــت تو بر خــــاک نمــــالد ایـــام
  خليل الله خليلی

  قــلم در پنــجة من نخلِ ســـرما خـــرده را ماند
  دوات از خشــــک مــغزي ها دهانِ مرده را ماند
  نه پيـــوندي به ديــروزي نه امــيدي به فردائــي
  دل بـــي حاصل من شـــهر طـوفان برده را ماند
  تکانـــي هــــم نخورد از آهِ آتشـــبارِِ مظـــلومان
  دلِ سختِ ستمگر سـنگِ پيکان خورده را مـاند
  گـــل عشـــــقم که بود از نـــوبهار آرزو خنـــدان
  کنــون در پــاي جـــانان غنچــــة پـژمرده را ماند
  ســــر بيدرد کز شــتور تمــــنا نيســـتش بهــره
  بشـــاخ زنـــدگــــانـي ميـتتوة افســـرده را ماند
  ز بس در هر چه ديدم داشت رنگِ رنج و آزاري
  جهان در چشــم من يکســــر دل آزرده را ماند
  خليل الله خليلی

  آتشــــي از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان
  اين سياست پيشگان شوم با افكار خويش
  پيـــش مــا از آشـــتـــي لافنـــد اما در كميـــن
  گرمتــــر ســـــازند هر دم عــرصه پيكار خويش
  ظالـــمان راگــــــنج گوهركي كند قانع كه خوك
  گر به گلشن جا كند جويد همان مردارخويش
  خليل الله خليلی

  پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند
  زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند
  این حرمت از آن است که آنها دو نفس
  در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند
  خليل الله خليلی

  گــر علت مرگ را دوا مــــی کردند
  گــر چارهء این نوع دوپا میــــکردند
  می دیدی کاین جماعت تیره نهاد
  بر روی زمین چه فتنه ها میکردند
  خليل الله خليلی

  کـــى باشـــــد و کـــى که باز آیم سویت
  چون ســــرمه کشم به دیده خاک کویت
  تو چون گل خندان شوى از شادى و من
  پــــــــروانه صفت کنــــم دمـــــادم بویــت
  خليل الله خليلی
   

  موضوعات مشابه

 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.