1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  اوضاع کار کردن توی ژاپن و ایران
  رد اعلامیه

رحیم معینی کرمانشاهی

شروع موضوع توسط alicpu در ‏29 ژوئیه 2012 در انجمن جملات و اشعار کوتاه

 1. alicpu

  alicpu کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏22 ژوئیه 2012
  ارسال ها:
  1,032
  تشکر شده:
  118
  جنسیت:
  مرد
  نــــــدارم چشــــــم من، تاب نگــــاه صحـــنه سازيهــــا
  من يكـرنگ بيزارم، از اين نيـــرنگ بازيها
  زرنگـــي، نارفيقــــــا! نيست اين، چون باز شد دستت
  رفيقــان را زپا افكـــندن و گـــردن فرازيها
  تو چون كركس، به مشتي استخوان دلبستگي داري
  بنــــازم هــــمت والاي بـاز و بي نيازيها
  به ميـــــداني كـــــه مـي بنـــدد پاي شهســـــواران را
  تو طفل هرزه پو، بايد كني اين تركتازيها
  تو ظاهــــرساز و من حقگـــو، ندارد غيــر از اين حاصل
  من و از كس بريدنها، تو و ناكس نوازيها
  رحيم معيني كرمانشاهي

  مـن كـه مشغولم بكاردل ، چه تدبيري مرا
  منكــــه بيــــزارم ز كــــارگــل ، چه تزويري مرا
  منكه سيرابم چنين از چشمه ي جوشان عشق
  خلق اگــــر با مــن نمي جوشد ، چـه تاثيري مرا
  منكـــه با چشــــم حقارت عالمي را بنگــــــرم
  سنگ اگر بر سر بكوبندم ، چه تاثيري مرا...
  رحيم معيني كرمانشاهي

  ســــايـــه بي ادبـــــي خيمـــــــــه چو زد بر سـر مـــــا
  خــارهــــا رســـت ز گــــلـــــزار ادب پـــــــــرور مــــــا
  دلــــقكان تكـــــيه چــــــو بر مسند ساقي بزدند
  پــــر شـــــد از بـاده آلـوده به سم ساغر مــا
  بسكه با صورت حق سيرت باطل ديديم
  جلوه نور خدا هم نشود باور مـا...
  رحيم معيني كرمانشاهي

  بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است
  جامــــه پاکـــی دگــر وپاکی دامان دگر است
  کــــس ندیدیم کـــــه انکــــار کــــــــند وجدان را
  حــــرف وجــــــدان دگـــر و گوهر وجدان دگـر است
  کــــس دهـــان را به ثناگـــــویی شیــــطان نگــشود
  نفــــی شیطان دگــــر و طاعت شیـــــطان دگــــر است
  کـــس نگــــفته است ونگـــــوید کــــــه دد ودیــــو شویــــد
  نقــــش انســـــان دگــــــر ومعنــــــی انســــان دگـر است
  کــــس نیامـــــد کــــــه ستایــــد ستــــم وتفرقــــــــه را
  سخـــن از عـــدل دگـــــــر ، قصه احسان دگــر است
  هــــــرکـــــــه دیدم بخدمت کــــمری بست بعهــــد
  مــــرد پیمان دگــــــر وبستـــــن پیمان دگر است
  هــــرکــــه دیدیــــم بحفظ گـــــله از گرگان بود
  قصد قصاب دگر ، مقصد چوپان دگر است...
  رحيم معيني كرمانشاهي

  از نـــدامــــت ســــوختــــم ، يا رب گــــناهـــــم را ببخــــش
  مـــو سپيـــد از غـــــم شـــدم،روي سياهــــم را ببخــش
  ظلـــم را نشناختــــم ، ظالــــم ندانستم كـــه كــيست
  گـــوشه چشــــمي باز كـــردم ،اشتباهـــم را ببخش
  ابر رحــــمت را بفـــرما ، سايــــه اي آرد بــــه پيش
  ايـــن ســـر بي ســـايبــــان بـي پناهم راببخش
  از گـــــلويم گــــر صدايــــي نابجــــا آمـــد برون
  توبه كـــردم، سينه پر اشـك وآهم را ببخش
  خــــورشيد دگـــــر نـــور دلاويـــــز نـــــدارد
  مــه پرتو مـــات هـــوس انگــــيز نــــدارد
  در باد بهاري زبس آشوب خزان است
  گـــل وحشتي از غـــارت پاييز ندارد
  رحيم معيني كرمانشاهي

  بـه پنـدار تــــو:
  جهانم زيباست!
  جامه ام ديباست!
  ديــــــده ام بيناست!
  زيـانـــم گـــــــــوياست!
  قفســــم طلاســـــــــــت!
  به اين ارزد كه دلم تنهاست؟
  رحيم معيني كرمانشاهي

  آنكــــس كـــــه نــدارد هنـــر عشـــق و محبت
  زو رحـــــــم مجوييد كه اين نيز ندارد
  آلــــوده ام امــــا همــــه شب غـــرق مناجات
  با دوست سخن اينهمه پرهيز ندارد
  گــــيتي همه اويست و هم او هيچ بجز لطف
  از وســـع نظـــر با مــــن ناچيز ندارد
  عــاشـــق ز ســـر مستي اگـــر كــرد خطايي
  معشــــــوق كه بحث گله آميز ندارد
  ســر گـــــرمي بازار جهان داد و ستد هاست
  آن وام خداييست كـــــــه واريز ندارد
  رحيم معيني كرمانشاهي

  ميگريم و مـي خندم ، ديوانه چنين بايد
  ميــوزم وميسازم ، پـــــروانـــــه چنين بايد
  مي كوبم ومــــي رقصم ، مـي نالم وميخوانم
  در بـــزم جهــــان شـــــور، مســـتانه چنيآن بايد
  مــــن اين همـــــــه شيدايــي ، دارم ز لـــب جامي
  در دســـت تــــــو اي ســــاقي ، پيمانــه چنيـــــن بايد
  خلــقــــم زپـــــي افـتـادنــــــد ، تا مســــت بگـــــــــيرندم
  در صحــــبت بــــي عقـــــلان ، فرزانــــه چنين بــــايــــــــد
  يكــــسو بـــــــردم عــــارف ، يكــــــسو كشــــدم عامي
  بازيچــــــه ي هــــر دستــــــــي ، طفلانه چنين بايد
  مــــوي تــــو و تســـــــــبيح شيخم ، بدر از ره برد
  يا دام چــنان بايـــد ، يــا دانــــه چنيـــــــن بايـــد
  بر تربت من جانا ، مستي كن ودست افشان
  خنـديــدن بر دنيــــا ، رندانـــــه چنيــن بايد
  رحيم معيني كرمانشاهي

  مــــن چـه گـــــويم ، كـــــه راز دل مــــن پــــــــــي ببريد
  ره بســـــر منــــزل شــــوريده دلان ، كــــــــــي ببريد
  ســـــــاز آن ســــــوز نــــــدارد بنـــــالد بــــا مـــــــا
  بهــــر تسكــــين دل ســـوختگـــــان ، ني ببريد
  هر كجا محفل گرمي است كه رنگي خواهد
  قدحي خون دل ما ، عوض مي ببريد...
  رحیم معینی کرمانشاهی

  من نگويم ، كه بدرد دل من گوش كنيد
  بهتـــر آنست كــــه اين قصه فراموش كنيد
  عـــاشــقان را بگــــذاريــــــد بنالنـــد هـمـــــه
  مصلحت نيســــت ، كه اين زمزمه خاموش كنيد
  بعــــد مـــن ســـوگ مگـــيريد ، نيــــــرزد به خدا
  بهر هر زرد رخي ، خويش سيه پوش كنيد...
  سـخن ســــوختگـان طرح جنون مي ريزد
  عاقلان ، گـــفته عشاق فراموش كنيد
  رحيم معيني كرمانشاهي

  مدار چرخ،به کجداریش نمی ارزد
  دو روز عمر،به این خواریش نمی ارزد
  سیـــاحت چمـــن عشــق،بهر طایر دل
  بـــه خستگــــی و گرفتاریش نمی ارزد...
  نـــوازش دل رنجیـــده ام مکــــن ای عشق
  کـــه خشـــم یار به دلـــداریش نمــــــی ارزد
  بـــه نقش ظاهـــر این زندگی،چه می کوشید
  بنـــا شکــسته،بــــه گــــلکـــــاریش نمــــی ارزد
  بگـــــو به یوســـف کــــنعان،عـــزیز مصــــر شــــدن
  بـــــه کـــــــوری پـــــــدر و زاریــــــش نـــمـــــــی ارزد
  در ایـــن زمــــانــه مــــــجـــوییــــد از کــــســـی یــاری
  کـــــه خــــود بــــه مــــنت آن یاریــــــش نـــمـــــــی ارزد
  رحيم معيني كرمانشاهي

  مـــا وقار كـــوه را گاهي بكاهي ديده ايم
  مــــا ورا آنچـــه مي بينيد ، گـــــاهي ديده ايم
  سالك روشن دليم ، از گم شدن تشويش نيست
  جـــــاي پاي دوست را ، در كـــــــــوره راهي ديده ايم
  عــــاشق بـــــي پـا و ســـر شو ، چونكـــه بسيار از فلك
  كـــــجرويها در بســـاط كــــج كـــــلاهي ديـــده ايـــــــم...
  اي بدســـــت آورده قـــدرت ، كار خلق اسان مگــــير
  عالمي در خون كشيدن ، ز اشتباهي ديده ايم
  از نــواي بينوايان ، اينقـــــدر غافل مبـــــاش
  بارهـــا تاثير صد آتش ، به آهي ديده ايم
  رحيم معيني كرمانشاهي

  ســــر درون ســـــینه بـــــردم تــــــــا بـبینـــــم خویــــــش را
  طـعــــــــمه دنـــدان گـــــــرگ آز دیـــــــدم میـــــــــــــش را
  هرکـــه از این خوان هستی جرعه نوش غفلت است
  آخـــرش چـــون مــــن بجـــــان باید خریدن نیش را
  پــــرتـــــوی در راهـــــم افکــــن، ای چراغ عافیت
  تـــــا بجویــــــــم مقصـــــد افتـاده اندر پیش را
  عمر سودا نیست، ای سوداگران خود پرست
  بیشـتر جــــــو، بیشتــــر دارد زیـــان بیـــــش را
  جــــان بـــــدر بـــرد آنکه سودای جهانداری نداشت
  ای جـــــوان کـــــن گــــوش پنــــــد پیر خیر اندیش را
  گـــــر ســــری آزاده میــــخواهـــی رهــــا کــــن زور و زر
  ایــن تعلقهـــاست کــــافزون مــــی کــــند تشــــویش را...
  رحیم معینی کرمانشاهی

  حاجـــی تو حجـــازی شو ، من کـــــــــعبه در آغوشم
  آن نـــــور کــــه مــــن بینم هــــــر کـــــور نمی بیند
  این نامه که من دارم ، باز است و بسی خوانا
  محروم نمی خواند ، مغرور نمی بیند...
  رحيم معيني كرمانشاهي
   
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.