1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  سکوت
  رد اعلامیه

گلچین اشعار فاضل نظری

شروع موضوع توسط alicpu در ‏29 ژوئیه 2012 در انجمن جملات و اشعار کوتاه

 1. alicpu

  alicpu کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏22 ژوئیه 2012
  ارسال ها:
  1,032
  تشکر شده:
  118
  جنسیت:
  مرد
  همراه بســـــيار است، اما همدمي نيست
  مثل تمام غصـــه ها، اين هم غمي نيست
  دلــبســــته انـــدوه دامـــنگير خــــود بـــاش
  از عــالـــم غـــم دلرباتر عالمـــــي نيـــست
  كــــار بــزرگ خــويــش را كـــــوچــك مـپندار
  از دوست دشمن ساختن كار كمي نيست
  چشــمي حقيقت بين كنار كعـبه مي گفت
  «انسان» فراوان است، اما «آدمي» نيست
  فاضل نظری

  از بــاغ مــیــبرنــد چــراغــــانــــی ات کنند
  تا کـــــاج جشـــــنهای زمستانی ات کنند
  پوشانده اند صبـــح تــو را ابـرهـــــای تــار
  تنـهــا به این بهــانه که بارانـــــی ات کنند
  يـــوسف به اين رها شدن از چاه دل مبند
  ايـن بــار مـي بــرنـد كه زنــــداني ات كنند
  ای گل گمان مکن به شب جشـن میروی
  شــاید به خـــاک مرده ای ارزانی ات کنند
  یک نقطه بیش فـرق رحیم و رجیم نیست
  از نقطـــه ای بتـرس که شیطانی ات کنند
  آب طلب نکرده همیشـــه مــــــراد نیست
  گاهــی بــهانه ایست که قربانی ات کنند
  فاضل نظری

  در فــــكر فتــح قــلـــه قـافـم كـــه آنجاست
  جـــايي كــــه تا امروز برآن پرچمي نيست
  از صلح مــي‌گويند يا از جنگ مي‌خوانند؟!
  ديـــوانه‌ها آواز بــــي‌آهنگ مـــــي‌خـــوانند
  گاهــــي قناريــــها اگــــر در باغ هم باشند
  مانند مـــرغان قفس دلتنگ مـــــي‌خوانند
  كنــج قفس مــي‌ميرم و اين خلق بازرگان
  چـــون قصه‌ها مـــرگ مرا نيرنگ مـي‌دانند
  ســنگم به بـدنامي زنند اكنون ولي روزي
  نام مـــرا با اشـــك روي سنگ مـي‌خوانند
  اين ماهـــــي افتــــاده در تنگ تماشـــا را
  پس كي به آن درياي آبي‌رنگ مي‌خوانند
  فاضل نظری

  ناگـــزیرم از سـفر بــــی سرو سامان چون باد
  بـــه گـــرفـتـار رهــــایـــی نتـــوان گــــفـت ازاد
  کوچ تا چند؟! مگـر می شود از خویش گریخت
  بــال تنهـــا غـــــم غــــربت بــه پرســتو ها داد
  ایــن کـــه مردم نشــناسند تورا غربت نیست
  غـــربت ان است کــــه یـــاران ببرنـــدت از یـاد
  فاضل نظری

  راحت بخواب اي شهر! آن ديوانه مرده است
  در پـــيلـــه ابــريشمـش پــروانــه مرده است
  در تُــنــگ، ديـگــر شـور دريا غوطه‌ور نيست
  آن ماهــي دلتنگ، خوشبخـتانه مرده است
  يــــك عـــمــر زيـــر پــا لگـــد كــــردنــــد او را
  اكنون كه مــي‌گيرند روي شانه، مرده است
  گـــنجشـكها! از شـــانـــه‌هـــايــم بــرنخيـزيد
  روزي درختـــي زيــــر ايــن ويرانه مرده است
  ديـگــــر نخـــواهد شد كســـي مهمان آتش
  آن شــمع را خاموش كن! پروانه مرده است
  فاضل نظری

  پس شاخه‌هــــاي ياس و مريم فرق دارند
  آري! اگـــر بســـيار اگـــر كـــم فـــرق دارند
  شــادم تصــور مـــي‌كني وقتـــي ندانـــي
  لبخندهــــاي شـــادي و غـــــم فرق دارند
  برعكـــس مــــي‌گــردم طـواف خانـه‌ات را
  ديــوانــه‌هــا آدم بــــه آدم فـــرق دارنــــــد
  من با يقين كافر، جهان با شك مسلمان
  با ايــن حســـاب اهل جهنم فرق دارند...
  فاضل نظری

  تــا بپـیـــونـدد به دریـا کـــــوه را تنـــها گــــذاشت
  رود رفــت امـــا مســیر رفـتنــش را جـــا گذاشت
  هیچ وصلی بی جدایی نیست، این را گفت رود
  دیده گلگون کـــرد و ســر بر دامـن صحرا گذاشت
  هــر کــه ویران کـــرد ویران شد در این آتش سرا
  هیـــزم اول پـایـــه ی ســــوزاندن خـــود را نهــاد
  اعتبـار ســـر بلنــدی در فـــروتـــن بــودن اســـت
  چشــمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت
  مــــوج راز ســــر به مهری را به دنیا گفت و رفت
  با صــدف هایی که بین ســـاحل و دریا گذاشت
  فاضل نظری

  مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم
  بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم؟
  دل پر از شوق رهایی سـت ،ولی ممکن نیست
  بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـــــــــه تــمــنـــا دارم
  چــیســـــتم؟! خــــاطــره زخـــم فرامــوش شده
  لـــب اگــــر بــاز کـــنم بـا تــو ســخن هـــــا دارم
  بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ام هست ،ولی
  ســنگ را بــا چـــه زبانــــی بــه ســـخن وادارم؟
  چیـــزی از عمــر نمانده ست ،ولی می خواهم
  خــانــه ای را کــــه فــــروریــختـــه بــر پــا دارم...
  فاضل نظری

  شـــعـــلـه انـفـــس و آتــــش‌زنــــه آفــــــاق اسـت
  غــــم قـــــرار دل پــــــــرمشــــغله عشــــاق است
  جــــام مــــي‌ نزد مـــن آورد و بـــر آن بوســـه زدم
  آخــــــرين مــــرتبـــه مســت‌شــدن اخــلاق است
  بيـــش از آن شــوق كــــه مــن بـا لب ساغر دارم
  لب ســــاقـــي به دعـــاگويــي من مشتاق است
  بـعـد يــك عــــمر قنــاعــــت دگــــــر آمــــوختــــه‌ام
  عشق گنجي است كه افزوني‌اش از انفاق است
  بـاد، مشـتــــي ورق از دفـــتـر عمـــــر آورده است
  عشـــق ســرگــرمـــي سـوزاندن اين اوراق است
  فاضل نظری

  هــــــم دعـــا کـن گره از کار تو بگشايد عشق
  هــــــم دعـــا کــــن گره تـازه نيــــفزايـد عشق
  قـايقـــي در طلـــب مـــوج بــــه دريـــا پيوست
  بايـــد از مــــرگ نترســـــيد ،اگـــــر بايد عشق
  عــــاقــبـت راز دلــــم را بــــه لبــــانـــش گفتم
  شايد اين بوسه به نفرت برسد ،شايد عشق
  شـمع افــــروخــت و پــروانـــــه در آتش گل کرد
  مــــي توان ســـوخت اگــر امـر بفرمايد عشق
  پيلــــه ي عشق مـــن ابــــريشم تنهايي شد
  شـمع حـق داشت، به پروانه نمي آيد عشق
  فاضل نظری

  بـــه نسـیـمـــی همه راه بــه هـــم مــــی ریزد
  کـــی دل سـنگ تــو را آه بــه هـــم مــــی ریزد
  ســنگ در برکـــــه مـــی اندازم و مــــی پندارم
  بــا همیــن ســـنگ زدن ، مـاه به هم می ریزد
  عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است
  گـــاه مــــی مــانـد و نـاگـــاه بــه هــم می ریزد
  انچــه را عقل به یک عمر به دست آورده است
  دل بـــه یــک لـــحظه کــوتاه به هم می ریزد...
  فاضل نظری

  راز ایـــن داغ نـــه در سجـــده ی طولانـی ماست
  بوسه ی اوست که چون مهر به پیشانی ماست
  شـادمـــانیم کـــــه در سنگــــدلی چـــون دیــــوار
  بـــاز هــــم پنجـــره ای در دل سیمانی ماست...
  فاضل نظری

  پر شـــد آیینه از گـــل چینی
  آه از ایــن جلوه های تزیینی
  سکــه ی زندگــی دو رو دارد
  گاه غمگین و گـاه غمگینــی
  شاخه های همیشه بالایی
  ریشه های همیشه پایینی
  عاقبت مـــیهمان یک نفریم
  مــرگ با طعم تلخ شیرینی
  فاضل نظری

  گـــــرچه می گویند این دنیا به غیر از خواب نیست
  ای اجل! مهمان نوازی کــن کـــــه دیگر تاب نیست
  بیــن مـــاهی های اقیانـــوس و ماهـــی های تنگ
  هیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جز آب نیست!...
  فاضل نظری

  وضـــع مـــا در گـــردش دنـیا چـــه فرقی می کند
  زنـــدگی یا مــرگ، بعــد از ما چه فرقـی می کند
  مـــاهـــــیـان روی خـــــاک و مــاهــــیـان روی آب
  وقت مـــردن، ســـاحل و دریا چـه فرقی می کند
  سهـم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
  جـای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟...
  فاضل نظری
   

  موضوعات مشابه

 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.