1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  سکوت
  رد اعلامیه

نعمت الله ترکانی

شروع موضوع توسط alicpu در ‏29 ژوئیه 2012 در انجمن جملات و اشعار کوتاه

 1. alicpu

  alicpu کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏22 ژوئیه 2012
  ارسال ها:
  1,032
  تشکر شده:
  118
  جنسیت:
  مرد
  مــوی ســرم چـــو برف زمستان سپیــد شــد
  نامــد بهــار و قامت مــن خــم چــو بید شد
  گفتــم کــه ســر زنم به زمیـن دلـت ولی
  ایـن دانــه از جوانــه زدن نـا امیـد شــد
  از عمر رفته، در طلب وصل یکشبی
  صدهـا هـــزار خاطره ام ناپدید شـد
  بار غمی کـه گشت نصیبم به شهر تو
  هــر روز از گذشتـــه ای دیگــر مزید شــد
  آنکــس کـــه در حــریم تــو سرباز عشق بود
  بــا تیغ خشــم و غضبـت امشب شهیـد شــد
  رمـز وجود غمکش میخانه را مگو ی
  عطــار بــود، مــولوی و بایـــزید شــد
  نعمت الله ترکانی


  این روزها سخن ز ره داد میکنند
  شهـری خراب و خانه ای آباد میکنند
  بیچــاره را بـــه بنــد و ســر دار میبـــرند
  شیطـــان و فتنـــه را همـــه آزاد میــکنند
  شیـخ و فقیـه و قاضی و مفتی به نام دین
  صـــد حیلـــه بهـــر مــرگ تــو بنیـاد میکنند...
  نعمت الله ترکانی

  چون تـــیر از میانـــۀ قلبـم عبــور کــن
  طــــرح غــــروب زنـدگــی ام مـــرور کـــن
  راهــی کـــه مـیــروی خطــر انتحــار نیســت
  دلهــــره هــای واهـــی خـــود را تـــو دور کـــن
  از انفجـــــار بغــــض تـــــو مـهــتـاب در گـــــرفــت
  شــب را میــــان بســتـــر یـــک صبــح گـــور کن
  فـــــردا نمیــشود بــــه صلیـــبم کــشی بـــرو
  آشــوب در تمـامـــی شهــــرم ضـــرور کـــن
  تا کی به فکر تخت سلیمان نشسته ای
  یک لحظه همتی چو دل تنگ مور کن
  دنیـا بکام عـــاشق نادان نمیــــشود
  ترک فریب، نخوت کـبر و غـرور کــن
  نعمت الله ترکانی

  این روز ها ضمیمه شــدم با هوای تو
  الهام میــشود همــه شعـرم برای تو
  در هــر هجــا و قافیــه نام تو گل کنــد
  از ســاز واژه هـــا بتـــراود صــــدای تو
  با آنکه خط کشیدی تو، بالای نام مـن
  دلبستۀ تو هستـم و عهد و وفــای تو
  گــر میکشی و یا که مـــرا ناز میدهی
  باشد رضــای مــن عزیـزم… رضـای تو
  دیگـر من آن دلیــر ره عشق نیستـم
  افشانده ام غـرور خودم را به پای تو
  نعمت الله ترکانی

  این روزهــا فـرشتـــــــه بلا مـیشود هـمه
  هـــر نطـفــه ای حلال خطـــا میشـــود همـه
  آنکـــــو هـــزار قافلــــه ای زر متـــاع اوســـت
  دستــی دراز کـــــرده گـــــدا میـــشود هـمـــه
  هر ناروا به مذهب و هر طرح نابکـار
  قانون مُلک گـشته روا میـشود هـمه
  زهری که قطــره اش جهانرا تباه کند
  بهـر عــلاج درد، دوا میشـــــود همـه
  زاهد کـه غرق ذکــــر و ثنا گـــویی خلقـت است
  انکـــار خــــویش کـــرده، خـــــدا میشود همه
  ای یـــار ای عـــزیزتریـــن شعـــر زندگـــی
  دیدی که دوست دشمن ما میشود همه
  نعمت الله ترکانی

  عید آمــــد و نرفته غم از خانۀ شما
  از شهــر و از ولایــت ویرانـــۀ شما
  عمریست سرخط همه اخبار گشته اید
  خواننــد بـه هر رسانه ای افسانۀ شــما
  هــرگـــز نشـــد کـــه بـــاز کنم رمز جنــگ را
  بیگانگـــی زهـــم چـــه بُود بهانـــــۀ شمـا
  ای مــأمن بـــزرگ عقابــان دشــت و کـــوه
  یــارب چـه کـــس نصیب شــده دانـۀ شمـا
  آخــر بدست اهــریمن شـــوم بباد رفـــت
  آن اعتبار و شــــوکت شاهـانــــۀ شما
  در حیرتم کجاست دلیران مُلک تان
  آن مـردمان عاقــل فـــرزانــۀ شما
  خون شما و کام پر از شهد دشمنان
  تصویــر زندگــی ای غـــریبانــــۀ شما
  نعمت الله ترکانی

  درسی درین سخن بُود ای مرد هوشیار
  یک تنگه نقد بهتر است از نسیه صد هزار
  بیرون خود چــو پـــاک نمایــی مـکـــن نمـــاز
  وقتــی درون تســت پـــر از گـــــــرد و از غبـــار
  طاعـــت اگــــــر تهـــی بـــود از عقــل و از خـــرد
  بیمایــــه سجــــده میــکــــند از جهـــل صد هــزار
  صد کعبه پیشروی تو بگشوده اند ولی
  تو در حریم مکه شدی سخت بیقــرار
  سالک ز راه و رسم طـریقت بیرون بیا
  بی لطف یار نیست ترا لحظـۀ وقار
  « قــارون به خــاک و تخت سلیمـــان به بــاد رفت»
  تکــــرار ، فــی الحقیقـــه بـــــود، بـارــ بـارــ بـار
  دوبـــاره آمـــدن بـــه جهـــان فکــر باطل است
  جاهــــــل کـشد، به زندگی ای دیگر انتظار
  بعــد از نسیــم سرد زمستان و انجماد
  آید هـوای دلکــش و گــرمای یک بهـــار
  نعمت اللّه ترکانی

  اگرخدا! شبی در کلبه ام حضور کند
  تمام فـاصــله هـــا را به غـم عبور کند
  اگــــر فــرشته بگـیرد، خبر بــه امـر خــدا
  پس از هـــزارۀ دیگـــر، مگـــر ظهـــور کنــد
  نشد کـــه پرتوی سبــزی بسـوی مــا تابـــد
  هـراس... از دل مـا را بهـار دور کــند
  شفاعتی بعـد ازین عمر در قبیلۀ من
  به حکم قـــاطـع تــورات یــا زبـــور کنـــد
  نگشت بــار مصیبت ز دوش مـن خالــــی
  مگــر شکنـجــۀ تاریک و تنــگ گـــــور کــــند
  کجاست رسم مروت کـــه خون مــن ریــزد
  و حـــکم جُـــرم مـــرا بعـــد آن صـــدور کند
  نعمت الله ترکانی


  یک لحظــه بیـا یـــار و انیـــس دل مـن باش
  بگـــــــذار کـــنم راز دل غمــــزده را فــاش...
  فتـوی خطیبان شده است بر ســــر منبـــر
  آنکـــس کـــه کــــند ظلم… بود لایق پاداش
  گـویی که خـــدا داده ز یک مــادر غمخوار
  یک خــیــل فـــرو مایه و یک طایفه اوباش
  گلزار چه خالی شده… از عطــر بنفشه
  کِشتند به جای گل سوسن گل خشخاش
  نعمت الله ترکانی

  عـــزیزم کـــار دنیــا رنـگ رنـگ است
  گهی زشت و گهی خیلی قشنگ است
  بیـــا در مــــُلک دلهـــــــــا گُــــل بکــــاریـــم
  کــه خیلی بهتر از خــاک است و سنگ است
  نعمت الله ترکانی


  در محیــط ما فــضای گـرم یاری، تنــگ بُود
  قصــه و هـــر گفتمان گــرم مـا، از جنگ بُود
  هـــر کـــه را بینی غــــمی دارد بدل از بیکسی
  قــلب هـا بشکستــه و چهــــره پــر از آژنگ بُود...
  نعمت الله ترکانی

  ...پیش ما لاف حقیـــقت نیست حرف مُفــــت *
  بین نامـــــردی و مـــردی راه صـــــد فرسنگ بُود
  گــریه و زاری و از خـــود رفتـــن مــــردم ببین
  زندگی ریتم غـــم انگیزی ازین آهنگ بُود
  « بس که دلخون گشته ام از دست یاران دو رنگ»
  « دوست دارم هر کسی در دشمنی یکرنگ بُود»
  نعمت اللّه ترکانی

  زهـــر سـو بسته هــــر جایی دری بود
  حیــا را نـــه ســر و نــه پیکـری بـــود
  فغــان از دست این پیکــر تراشان
  که هر چه دیدم از بد بدتری بود
  اگــر پیکـر تراش از روی مهرش
  بیـــاراید زپیکــآر نور چهـــــرش
  قسم گـویم که هر بی پا و بی سر
  شود عـــاشق به رخسار حقیـــرش
  نعمت الله ترکانی
  awww.kabulnath.de_Salae_Soum_Shoumare_48_Nematullah_20torkany.jpg


  تمام مطالبی را که می گذارم در این قسمت که مربوط به جملات و اشعار کوتاه هست . منبع ان
  http://jomalatziba.blogfa.com
  است
   

  موضوعات مشابه

 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.