1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  لایی خوردن ستارگان اسپانیایی از ایرانی ها
  رد اعلامیه

معرفی رشته مهندسی نفت و گرایش های آن

شروع موضوع توسط ahmad ahmadi در ‏5 آگوست 2012 در انجمن ساير رشته ها

 1. ahmad ahmadi

  ahmad ahmadi کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏3 آگوست 2012
  ارسال ها:
  15
  تشکر شده:
  20
  جنسیت:
  مرد
  معرفی رشته ی مهندسی نفت
  با توجه به نقش اساسی تولیدات و محصولات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در تقلیل وابستگی به واردات یا صادرات از طریق صدور آن ها به جای نفت خام و تبدیل این مواد اولیه به محصولات صنایع پتروشیمی مانند کودهای شیمیایی ، مواد پلیمری برای تهیه ی پلاستیک ، پلاستیک والیاف مصنوعی ، مواد شیمیایی مانند اسیدها ، بازها ، نمک ها ، رنگینه ها ، شوینده ها ، حلال ها ، مواد بهداشتی ، ایجاد رشته ی مستقلی با عنوان مهندسی نفت ضروری به نظر می رسد. مهندسان نفت به دنبال کشف منابع نفت یا گاز در جهان هستند. پس از کشف چنین منابعی مهندسین نفت با همکاری زمین شناسان و دیگر متخصصان ساختار زمین و خصوصیات صخره های حاوی ذخایر و روش های حفاری را تعیین کرده و عملیات حفاری را کنترل می کنند.
  معرفی:
  تنها درصد کمی از نفت وگاز موجود در منبع تحت فشار طبیعی از چاه فوران می کند بنابراین مهندسان نفت از انواع روش های تقویت شده ی بازیافت استفاده می کنند. این روش ها شامل تزریق آب ، مواد شیمیایی ، گاز یا بخار به درون یک منبع نفت برای بیرون راندن نفت بیشتر با فشار ، حفاری کنترل شده توسط رایانه یا شکافتن برای اتصال یک منبع بزرگتر به یک چاه منفرد است. از آنجا که حتی با به کارگیری کامل ترین روش های امروزی ، تنها قسمتی از نفت یا گاز یک منبع کشف می شود ، مهندسان نفت به امور تحقیقاتی و گسترش فن آوری و روش های کارآمدتری می پردازند.
  مهندسی نفت در دانشگاه:
  هدف این رشته تربیت کارشناس مهندسی شیمی با تخصص در صنایع نفت است. برنامه ی درسی این رشته در 8 نیم سال تحصیلی برنامه ریزی می شود و علاوه بر دروس نظری و عملی و کارگاه و پروژه یک ترم کامل (یا 2دوره ی 2 ماهه ی تابستانی) به کارآموزی اختصاص داده می شود.
  گرایش های مهندسی نفت و معرفی آنها:
  1) مخازن : این دوره ی کارشناسی یکی از گرایش های رشته ی مهندسی نفت و از دوره های عالی فنی – مهندسی است که هدف آن تربیت متخصصانی است که دارای توانایی و مهارت های لازم برای انجام طرح ها ، اجرای روش های بهینه ی تولید و مطالعات و مدل سازی مخازن نفت و گاز می باشد. این دوره مبتنی بر دروس مکانیک سیالات ، دینامیک گازها ، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم ، خواص سیالات مخزن ، مهندسی حفاری ، زمین شناسی نفت ، مهندسی مخازن و روش های ازدیاد برداشت است.
  بعضی از توانایی هایی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند عبارت اند از :
  1) بررسی قابلیت تولید در مخزن با به کار گیری و بهره مندی از شیوه های جدید مطالعاتی و مدل سازی. 2) مدیریت وصیانت ازمخازن نفت وگاز 3) توانایی ارزیابی فنی واقتصادی طرح ها و عملیات ازدیاد برداشت از مخازن و بهینه سازی آن 4) ارزیابیتأثیرروشهایازدیاد برداشت از مخازن بر محیط زیست
  2) اکتشاف: هدف این گرایش تربیت متخصصانی در زمینه ی اکتشاف نفت ومطالعات زمین شناسی ، ژئوفیزیکی ، ژئوشیمیایی و امکان سنجی ازدیاد برداشت از مخازن است. این دوره عمدتاً بر دروس مهندسی زمین شناسی نفت ، ژئوفیزیک ، ژئوشیمی نفت ، پتروفیزیک ، مکانیک سیالات ، ترمودینامیک مواد کانی ، و مکانیک سنگ و خاک واصول مهندسی حفاری و بهره برداری از مخازن نفت مبتنی است. نقش و توانایی هایی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند:
  1) آشنایی با دانش امروز زمین شنای نفت و انجام مطالعت مربوطه و بهره گیری از نتایج حاصله 2) انجامآزمایشاتوجمعآوریاطلاعاتعلمیوفنیمربوطبهناحیهیمورداکتشافوعملیاتاکتشافی 3) انتخابیاتعیینروشاکتشاف و اجرای مناسب آن با توجه به وضعیت زمین شناسی و شرایط محیطی و اقلیمی ناحیه ی مورد نظر 4) برآوردفنیواقتصادیطرحهاوعملیات اکتشاف 5) مدیریتموثر و صیانت تجهیزات برای مطالعات زمین شناسی ، نقشه برداری و عملیات اکتشاف 6) مدیریتوصیانتازمخازن نفت اکتشافی و اعمال روش های ازدیاد برداشت ، جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست با استفاده از مطالعات زمین شناسی و عملیات اکتشافی
  3) بهره برداری از منابع نفت: هدف این گرایش تربیت متخصصانی است که دارای توانایی و مهارت لازم برای انجام طرح ها جهت اجرای روش های بهینه برای بهره بردای از منابع نفت و گاز می باشد. این دوره متنی بر دروس مکانیک سیالات ، دینامیک گازها ، ترمودینامیک سیالات ، انتقال جرم ، طرح واقتصاد مهندسی ، مهندسی مخازن ، مهدسی حفاری و مهندسی بهره برداری است. نقش و توانایی هایی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند:
  1) ارزیابی قابلیت تولید در مخازن و بررسی امکان پذیری روش های بهره برداری موردنظر 2) ارزیابیفنیواقتصادیمخازنوتجهیزاتآن 3) تشخیصویژگیهاوچگونگیرفتارباچاههایگوناگون 4) توجیهوانتخابروشمناسببرایبهرهبرداریوازدیادبرداشتباتوجهبهشرایطفنی 5) بررسیو ارزیابی اثر استراتژیک روش بهره برداری بر محیط زیست
  4) حفاری :هدف این گرایش تربیت متخصصانی است که دارای توانایی و مهرت های لازم برای طراحی و انجام فالیت های استخراج ذخایر نفت و گاز می باشد. دروس این دوره مشتمل بر مکانیک سیالات ، دینامیک گازها ، ترمودینامیک سیالات ، انتقال جرم ، طرح و اقتصاد مهندسی ، مهندسی مخازن و مهندسی حفاری است . نقش و توانایی هایی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند:
  1) به کارگیری اطلاعات علمی و فنی در عملیات حفاری و استخراج
  2) ارزیابی فنی و اقتصادی روش های حفاری و انتخاب و ارائه ی روش و عملیات مناسب حفاری و استخراج
  3) طراحی تجهیزات حفاری و انجام عملیات در مناسب ترین شرایط
  4) مقایسه ی فنی و اقتصادی عملیات و روش های متفاوت حفاری و ارائه روش جهت توانمندی تکنولوژی در این زمینه
  5) حفاظت و صیانت از تجهیزات حفاری و جلوگیری از هدر رفتن مصالح و امکانات
  6) ارزیابی اثرات تکنولوژی حفاری استخراج بر محیط زیست و ارائه ی راهکار برای جلوگیری از آن.
  وضعیت ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر : امکانادامهیتحصیلتامقطعدکتریدرداخلکشوردردانشگاههاییهمچونصنعتیشریفوباهمکاریپژوهشگاه صنعت نفت وجود دارد. همچنین در مقاطع ارشد و دکتری برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر بین المللی در حال حاضر امکان پذیر می باشد.
  آیند ه ی شغلی ، بازار کار و درآمد : اکثرمهندساننفتدربخشهایاستخراجنفتوگاز،پالایشنفت،خدماتمهندسیومعماریاستخداممیشوند.بسیاری از آنها نیز توسط شرکت های مشاوره ی مهندسی و بخش های دولتی استخدام می شوند. فرصت های شغلی مطلوبی در انتظار مهندسان نفت است زیرا شمار مشاغل فعلی ، بیشتر از شمارکم فارغ التحصیلان این رشته است.
   

  موضوعات مشابه

 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.