1. انجمن های فارس پاتوق
  مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  رد اعلامیه

معرفی رشته مهندسی نفت و گرایش های آن

شروع موضوع توسط ahmad ahmadi در ‏5 آگوست 2012 در انجمن ساير رشته ها

 1. ahmad ahmadi

  ahmad ahmadi کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏3 آگوست 2012
  ارسال ها:
  15
  تشکر شده:
  20
  جنسیت:
  مرد
  معرفی رشته ی مهندسی نفت
  با توجه به نقش اساسی تولیدات و محصولات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در تقلیل وابستگی به واردات یا صادرات از طریق صدور آن ها به جای نفت خام و تبدیل این مواد اولیه به محصولات صنایع پتروشیمی مانند کودهای شیمیایی ، مواد پلیمری برای تهیه ی پلاستیک ، پلاستیک والیاف مصنوعی ، مواد شیمیایی مانند اسیدها ، بازها ، نمک ها ، رنگینه ها ، شوینده ها ، حلال ها ، مواد بهداشتی ، ایجاد رشته ی مستقلی با عنوان مهندسی نفت ضروری به نظر می رسد. مهندسان نفت به دنبال کشف منابع نفت یا گاز در جهان هستند. پس از کشف چنین منابعی مهندسین نفت با همکاری زمین شناسان و دیگر متخصصان ساختار زمین و خصوصیات صخره های حاوی ذخایر و روش های حفاری را تعیین کرده و عملیات حفاری را کنترل می کنند.
  معرفی:
  تنها درصد کمی از نفت وگاز موجود در منبع تحت فشار طبیعی از چاه فوران می کند بنابراین مهندسان نفت از انواع روش های تقویت شده ی بازیافت استفاده می کنند. این روش ها شامل تزریق آب ، مواد شیمیایی ، گاز یا بخار به درون یک منبع نفت برای بیرون راندن نفت بیشتر با فشار ، حفاری کنترل شده توسط رایانه یا شکافتن برای اتصال یک منبع بزرگتر به یک چاه منفرد است. از آنجا که حتی با به کارگیری کامل ترین روش های امروزی ، تنها قسمتی از نفت یا گاز یک منبع کشف می شود ، مهندسان نفت به امور تحقیقاتی و گسترش فن آوری و روش های کارآمدتری می پردازند.
  مهندسی نفت در دانشگاه:
  هدف این رشته تربیت کارشناس مهندسی شیمی با تخصص در صنایع نفت است. برنامه ی درسی این رشته در 8 نیم سال تحصیلی برنامه ریزی می شود و علاوه بر دروس نظری و عملی و کارگاه و پروژه یک ترم کامل (یا 2دوره ی 2 ماهه ی تابستانی) به کارآموزی اختصاص داده می شود.
  گرایش های مهندسی نفت و معرفی آنها:
  1) مخازن : این دوره ی کارشناسی یکی از گرایش های رشته ی مهندسی نفت و از دوره های عالی فنی – مهندسی است که هدف آن تربیت متخصصانی است که دارای توانایی و مهارت های لازم برای انجام طرح ها ، اجرای روش های بهینه ی تولید و مطالعات و مدل سازی مخازن نفت و گاز می باشد. این دوره مبتنی بر دروس مکانیک سیالات ، دینامیک گازها ، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم ، خواص سیالات مخزن ، مهندسی حفاری ، زمین شناسی نفت ، مهندسی مخازن و روش های ازدیاد برداشت است.
  بعضی از توانایی هایی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند عبارت اند از :
  1) بررسی قابلیت تولید در مخزن با به کار گیری و بهره مندی از شیوه های جدید مطالعاتی و مدل سازی. 2) مدیریت وصیانت ازمخازن نفت وگاز 3) توانایی ارزیابی فنی واقتصادی طرح ها و عملیات ازدیاد برداشت از مخازن و بهینه سازی آن 4) ارزیابیتأثیرروشهایازدیاد برداشت از مخازن بر محیط زیست
  2) اکتشاف: هدف این گرایش تربیت متخصصانی در زمینه ی اکتشاف نفت ومطالعات زمین شناسی ، ژئوفیزیکی ، ژئوشیمیایی و امکان سنجی ازدیاد برداشت از مخازن است. این دوره عمدتاً بر دروس مهندسی زمین شناسی نفت ، ژئوفیزیک ، ژئوشیمی نفت ، پتروفیزیک ، مکانیک سیالات ، ترمودینامیک مواد کانی ، و مکانیک سنگ و خاک واصول مهندسی حفاری و بهره برداری از مخازن نفت مبتنی است. نقش و توانایی هایی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند:
  1) آشنایی با دانش امروز زمین شنای نفت و انجام مطالعت مربوطه و بهره گیری از نتایج حاصله 2) انجامآزمایشاتوجمعآوریاطلاعاتعلمیوفنیمربوطبهناحیهیمورداکتشافوعملیاتاکتشافی 3) انتخابیاتعیینروشاکتشاف و اجرای مناسب آن با توجه به وضعیت زمین شناسی و شرایط محیطی و اقلیمی ناحیه ی مورد نظر 4) برآوردفنیواقتصادیطرحهاوعملیات اکتشاف 5) مدیریتموثر و صیانت تجهیزات برای مطالعات زمین شناسی ، نقشه برداری و عملیات اکتشاف 6) مدیریتوصیانتازمخازن نفت اکتشافی و اعمال روش های ازدیاد برداشت ، جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست با استفاده از مطالعات زمین شناسی و عملیات اکتشافی
  3) بهره برداری از منابع نفت: هدف این گرایش تربیت متخصصانی است که دارای توانایی و مهارت لازم برای انجام طرح ها جهت اجرای روش های بهینه برای بهره بردای از منابع نفت و گاز می باشد. این دوره متنی بر دروس مکانیک سیالات ، دینامیک گازها ، ترمودینامیک سیالات ، انتقال جرم ، طرح واقتصاد مهندسی ، مهندسی مخازن ، مهدسی حفاری و مهندسی بهره برداری است. نقش و توانایی هایی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند:
  1) ارزیابی قابلیت تولید در مخازن و بررسی امکان پذیری روش های بهره برداری موردنظر 2) ارزیابیفنیواقتصادیمخازنوتجهیزاتآن 3) تشخیصویژگیهاوچگونگیرفتارباچاههایگوناگون 4) توجیهوانتخابروشمناسببرایبهرهبرداریوازدیادبرداشتباتوجهبهشرایطفنی 5) بررسیو ارزیابی اثر استراتژیک روش بهره برداری بر محیط زیست
  4) حفاری :هدف این گرایش تربیت متخصصانی است که دارای توانایی و مهرت های لازم برای طراحی و انجام فالیت های استخراج ذخایر نفت و گاز می باشد. دروس این دوره مشتمل بر مکانیک سیالات ، دینامیک گازها ، ترمودینامیک سیالات ، انتقال جرم ، طرح و اقتصاد مهندسی ، مهندسی مخازن و مهندسی حفاری است . نقش و توانایی هایی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند:
  1) به کارگیری اطلاعات علمی و فنی در عملیات حفاری و استخراج
  2) ارزیابی فنی و اقتصادی روش های حفاری و انتخاب و ارائه ی روش و عملیات مناسب حفاری و استخراج
  3) طراحی تجهیزات حفاری و انجام عملیات در مناسب ترین شرایط
  4) مقایسه ی فنی و اقتصادی عملیات و روش های متفاوت حفاری و ارائه روش جهت توانمندی تکنولوژی در این زمینه
  5) حفاظت و صیانت از تجهیزات حفاری و جلوگیری از هدر رفتن مصالح و امکانات
  6) ارزیابی اثرات تکنولوژی حفاری استخراج بر محیط زیست و ارائه ی راهکار برای جلوگیری از آن.
  وضعیت ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر : امکانادامهیتحصیلتامقطعدکتریدرداخلکشوردردانشگاههاییهمچونصنعتیشریفوباهمکاریپژوهشگاه صنعت نفت وجود دارد. همچنین در مقاطع ارشد و دکتری برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر بین المللی در حال حاضر امکان پذیر می باشد.
  آیند ه ی شغلی ، بازار کار و درآمد : اکثرمهندساننفتدربخشهایاستخراجنفتوگاز،پالایشنفت،خدماتمهندسیومعماریاستخداممیشوند.بسیاری از آنها نیز توسط شرکت های مشاوره ی مهندسی و بخش های دولتی استخدام می شوند. فرصت های شغلی مطلوبی در انتظار مهندسان نفت است زیرا شمار مشاغل فعلی ، بیشتر از شمارکم فارغ التحصیلان این رشته است.
   

  موضوعات مشابه

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.