1. انجمن های فارس پاتوق
  مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  رد اعلامیه

هخامشیان

شروع موضوع توسط کاوه در ‏25 آگوست 2012 در انجمن شعر و مشاعره

 1. کاوه

  کاوه کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏24 آگوست 2012
  ارسال ها:
  53
  تشکر شده:
  31
  جنسیت:
  مرد
  که ازنسل و دودمان هخامنش / همان دودمان آزاده ی چیش پیش
  یکی پا به میدان مردان گذاشت / که جزنیکی و راد در سر نداشت
  یکی دورازافکار دیوان زشت / جوانمرد وسردارو نیکو سرشت
  که اوشد یل سال ارتش به پاس / تنومند و پردانش از نسل پارس
  که نامش بود او کوروش نام ور / خردمند و آزاد و نیکو گهر
  که او قبله گاه سران یل است / در آزادگی نام او اول است
  که با ارتش ناب کمبوجیه / شدش چیره بر شاه بی روحیه
  چو کوروش نشستش به تخت مهی / شروع شد سرآغاز شاهنشهی
  همه تاج وسیم و زرملک ماد / تصرف شد از بهرآن شاه راد
  همه پیر وبرنا و هوشیارو مس / شدن یار آن شاه یزدان پرست
  که در ملک او دانش آزادگیست / خرد پایه ی میهن و زندگیست
  همه مردم هگمتان حق شناش / شدن متحد با امیران پارس
  همان لحظه درمرزایران زمین / سپاه پر از خشم بابل ز کین
  شبی خون زد و آرین را ربود / بجز خشم و کین در سپاهش نبود
  سپس مردم پاک ایران زمین / به فرمان آن شاه مهر آفرین
  شدن متحد در هجوم ددان / سپاهی پدید آمد اندر میان
  که نامش بود ارتش جاودان / همان ارتش صلح ملک کیان
  سپس کوروش نامور بر دمید / سپاهش به دژهای بابل رسید
  همه مردم بابلی سو به سوی / شدن پیرو آن شه نام جوی
  سپس لیدی و هندو بغداد و سارد / تصرف شد ازبهر آن شاه راد
  که ازهند و یونان ومصروبیاس / شدن یک به یک زیر فرمان پارس
  به فرمان آن شاه شیرین وجود / هرآن * خداوند خود را ستود
  که هر آزاده در هرجا کم اورد / فقط نامی ز کوروش بر لب آورد
  درآن لحظه ی خوش میان مهان / خبرآمد از سرزمین سکان
  سپس کوروش ازم دلیرانه کرد / پی آن مجازات بیگانه کرد
  که در جنگ خونین سکهای پست / گلوی شه پاک یزدان پرست
  به تیری برید وجهان تیره شد / جهان را غم و درد وتب چیره شد
  چو کوروش به خاک وطن خفته شد / بلاد سکایی به گتها بسته شد
  که تاج جهان داری کوروش نامور / به کمبوجیه داده شد با زمام پدر
  درآن سوگ و غوقای پرشر و شور / در آن ظلمت و صحرای بی مرزونور
  پسر در پی انتقام پدرهو کشید / سپاهش به آن سوی مرزسکایی رسید
  که از گرمی و سوز آن پهن دشت / سپاه تنومند و جاوید ایران گذشت
  چوبه خیمه های سکایی رسید / سرا پا پراز ناله زوبین کشید
  توموروس دد در نگاهی گسیخت / سپاهش به مرز انیران گریخت
  سپس ارتش جاودان ایران زمین / به لیبی واعراب باده نشین
  چنان ضربه ای زدکه طوفان گسست / که شوریدن از قلب گیتی برفت
  جهان شد دوباره پر از عدل و داد / زپیکار آن شاه اندیشه راد
  سپس شاه نامدارایران زمین / به دور از غم و غارت و خشم و کین
  دراندیشه شد تادرآن شهر و خاک / ستایش کند نام مردوک پاک
  که ناگه درآن لحظه ی بی فغان / خبر آمد از سرزمین کیان
  که ای شیر خفته درآن پهن دشت / بیا بنگر ایران شده هشت و هفت
  که هم خون تو کشته شد در وطن / گعومات مغ جای او شد شهن
  همان لحظه کمبوجیه بی امان / دل آزرده و مست بی آسمان
  به خونخواهی بردیا بردمید / سرا پا پر از کینه خنجرکشید
  که گریان و تنهاو خنجر زنان / به غرش پریدش به اسب ژیان
  که ناگه سر خنجرآن پلنگ / به جان خود آمد فرو بی درنگ
  غمین و پریشان وزخمی به تن / درآن راه دور و پرازاهرمن
  شهنشاه ایران زدنیا برفت / وطن شد پراز یاقیان پلشت
  که درآن همه تیرگی های بد / فقط خون زقلب دلیران چکد
  که ناگه یکی از سواران سخت / خروشید وبرتخت ایران نشست
  همه مرز ایران بدو روشن است / که با دشمن خاک خود دشمن است
  که او داریوش قوی پیکر است / چوکوروش زهر پهلوانی سر است
  گعومات مغ را چو بیگانه کشت / سپس همچو کوروش سخنها بگفت
  که ایران به مقدونه لشکر کشد / به آن شهربی مرز و قانون رسد
  سپس در پی انتقام پدر / به خونخواهی کوروش نام ور
  به خاک سکاییه لشکر کشید / خردمند و آزاده آنجا رسید
  توموروس بی اصل و بی پیشه را / همان شاه خونخوار بی ریشه را
  به آرامگاه سلطان دنیا ببرد / سرش را برید و به سکها سپرد
  که در عهد دارا تمام جهان / زهرگونه رنگ و نژاد و زبان
  به زیر درفشش به آمد فرود / که قانون او را جهانی ربود
  که از آن همه قدرت و تاج و تخت / سی و هفت سال دوران گذشت
  سپس در شبی تلخ و صبحی سپید / تن و روح دارا به خاک آرمید
  چو او مرد شد تاجدارش پسر / جدا شد ایونی ازاین بوم و بر
  که اینک خشایار شیرین گهر / به پاس جهانداری سرزمین پدر
  به همراه یاران دشمن ستیز / آمیتریس وآرتمیس اهریمن ستیز
  به آن سوی دریای یونان رسید / آتن را به زیر پروبال ایران کشید
  از آن پس درآن سرزمین بزرگ / همه یاقیان واجانب چو گرگ
  به بند آمدند و وطن شهره گشت / زعدلش جهان یکسرآزاده گشت
  سپس در شبی تلخ و تاریک و سرد / سره نیزه ی اردوان زگرد
  به پهلوی شاه دلیران بخورد / خشایار ازآن زخم کاری بمرد
  سپس اردشیر نکو نام و مرد / به خشم آمد از کار آن هرزگرد
  به شمشیر کینه کمر بر به بست / سر اردوان را برید و نشست
  به تختی که کوروش بنا کرده بود / عدالت را درآنجا به پا کرده بود
  که در عصرآن شاه اندیشه راد / جهان شد پرازعشق و سورزیاد
  که آن شاه دیندار مردم پرست / چهل سال دوران به گیتی نشست
  که ناگه درآن نیمه روز سپید / شهنشاه ایران به خواب آرمید
  چو پورش به تخت مهی تکه کرد / میان سران خشم و کین شعله کرد
  که تندیس آن علم ودانش گسست / خشایاردوم چهل روزه ازپا نشست
  سپس تاج ازآن سغدیانوسه گشت/ که هفت ماهی به تخت دلیران نشست
  چو بین سران خشم و کین شعله کرد / وهوکه به تخت مهی تکه کرد
  وهوکه همان مرد آزاده است / همان مرد پر شور سر ساده است
  که درعصر او خاک ما جان گرفت / دوباره دل مرد آزاده ایمان گفت
  چو او از دل خاک خوبان برفت / ارشک جوان شاه ایران بگشت
  که او هم چو دیگر سران وطن // به خون خفته گشته درآن تخت و تن
  که این بار ازآن تاج تخت و کلاه / اخوس جوان را به گردیده شاه
  که اینک همه عمر او جنگ شد / کز او خاکمان عاری از ننگ شد
  سپس بعد او کل ایران زمین / به زیر جناح مغان شد حزین
  که دارا درآن شهر بی مرزو کین / خروشید و شد شاه ایران زمین
  همان پس در آن سوی ملک کیان / سپاه سکندر به همراه مقدونیان
  چو خون ازسر تیغشان می چکید / به یونان بی ریشه لشکر کشید
  که یونانیان را به خود برده کرد / همان دیو بد دانش هرزه گرد
  سپس با هزاران سوار و ددان / شبی خون زدن بهر ایرانیان
  چو اینک سپاهش به لیدی رسید / به طفلان بی خانه خنجر کشید
  همان لحظه دارا خروشان رسید / سکندر غرورش به زیر آرمید
  سپاهی به سرکرده ی پارسان / که جمله سواران به گرز گران
  سپاه ددان را به بیران کشید / سر یاقیان را ز پیکان برید
  سکندر ازآن سوی میدان گریخت / سپاهش به یک باره از هم گسیخت
  سپس کشور و خاک یونانیان / به همراه آن خاک مقدونیان
  دوباره بشد جزعی از خاک ما / خرد شد ستایش بره پارسها
  زمین و زمان پهنه ی راد شد / جهان یکسره شاد و آباد شد
  که از آن همه فرو و آزادگی / ازآن شوکت و قدرت و زندگی
  دو سالی به احوال دارا گذشت / دوباره سکندر پی یاقیانی بگشت
  سپاهی به خونخواری تازیان / پدید آمد از آن دد بی نشان
  که آن دیو بد خوی عیش لوات / دوباره به مرز دلیران بتاخت
  که دارا درآن خاک و سرمای سرد / به فکرآمد اینک که باید چه کرد
  زکاخش همه نو سران را بخواست / که ای نیک نامان اندیشه راست
  سپاهی پدید آورید از بر کار زار / به همراه آن آریو برزن نامدار
  سپس پیکی از آن یاران کنید / که یوتاپ را ازم ایران کنید
  سپس جنگ ایران و مقدونیان / پدید آمد اینک درآن بی کران
  سکندر چو آتش به زارع کشید / سپاهش به دربند پارسه رسید
  چو در پیش خود کاخ دارا بدید / زغم شعله بر قلب دنیا کشید
   
  kamikazi و RAHIM68 از این پست تشکر کرده اند.
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.